• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Wie is er bang voor verdoving?

Wie is er bang voor verdoving? De angst van sommige patiënten om verdoofd te worden, is even groot als de angst die sommige passagiers voelen vóór ze in het vliegtuig stappen. En toch is dit vervoermiddel veel veiliger dan de auto!

Angst voor verdoving heeft te maken met verschillende factoren. De patiënt verliest de controle over zijn leven, dat hij in handen legt van de anesthesist. Die angst is gewettigd, want vaak ziet de patiënt de anesthesist niet vóór de operatie, in tegenstelling tot de gynaecoloog of de chirurg. Een ander element is de gebrekkige kennis over anesthesie. De meeste mensen denken dat deze discipline niet méér is dan het inspuiten van verdovende producten, maar weten niet dat de anesthesist ook hun vitale parameters bewaakt gedurende de hele operatie.

1846: een medicijnstudentje zonder ervaring

De anesthesie is een jonge discipline. De eerste chirurgische ingreep onder algemene verdoving dateert immers pas uit 1846. In dit heroïsche tijdperk experimenteerden artsen met gassen zoals stikstofperoxide (lachgas) of ether, zonder te weten hoe ze precies werkten. Toen anesthesie nog geen medische specialisatie was, werd de verdoving toegediend door een weinig ervaren medewerker van het operatiekwartier, vaak een geneeskundestudent, die de patiënt ether toediende met spontane ademhaling. Bij ademhalingsproblemen stierf de patiënt door verstikking, want kunstmatige beademing bestond toen nog niet. Heel wat patiënten zijn bang voor een overdosis. Ziehier een historisch voorbeeld. De aanval op Pearl Harbor tijdens de Tweede Wereldoorlog kostte heel wat mensenlevens bij de Geallieerden. Wat weinigen echter weten, is dat de inspanningen om gewonden te redden, meer doden maakten dan de aanvallen van de Japanners. Dat kwam door een overdosis Pentothal, dat bij die gelegenheid voor het eerst op grote schaal gebruikt werd.

21ste eeuw: anesthesist = specialist

Anesthesisten zijn vandaag specialisten. Bij het bewaken van de vitale parameters van hun patiënten worden ze bijgestaan door monitoringtoestellen die dankzij het gebruik van informatica steeds krachtiger worden. Daarbij worden de polsslag, de hartslag en de bloeddruk voortdurend gecontroleerd, naast specifiekere elementen zoals het zuurstofgehalte in het slagaderlijke bloed, tal van ademhalingsparameters en bijkomende hartparameters. Deze hightechtoestellen leveren de anesthesisten informatie waardoor ze de anesthesie kunnen afstemmen op de patiënt en de dosis kunnen aanpassen aan de vereiste verdovingsgraad. Op die manier wordt de toegediende hoeveelheid verdovingsmiddelen drastisch verlaagd. Steeds meer anesthesisten ontvangen vandaag hun patiënten een hele tijd vóór de operatie op consult om hun familiale antecedenten te analyseren en op die manier de verdovingsrisico's te verminderen. Bij die gelegenheid kan de patiënt zijn angst onder woorden brengen en vragen stellen.

Artikel gepubliceerd door op 23/12/2003

Bronnen: Persbericht van het eerste Symposium over Anesthesie van het CHIREC, november 2003.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten