• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Werk aan uw generativiteit, om gelukkiger te worden!

Werk aan uw generativiteit, om gelukkiger te worden! Generativiteit is het vermogen om een stuk van uzelf te geven en op die manier de volgende generatie te leiden en een spoor na te laten in de toekomst. Generativiteit veronderstelt dus gulheid!

We kunnen die kwaliteit makkelijk aankweken als we vader of moeder worden. Ouders willen immers kennis en wijsheid doorgeven aan hun kinderen. Generativiteit is echter veel ruimer dan het gezin, en ook wie geen kinderen heeft, kan zich perfect ontplooien. Generativiteit heeft twee facetten: productiviteit en creativiteit. Ze kan verschillende vormen aannemen: een jonge sportploeg trainen, een koor leiden, jonge collega's ondersteunen om hun een stuk ervaring door te geven, opleidingen volgen, lid worden van een politieke, religieuze of humanitaire vereniging, uw artistieke knowhow delen met anderen, … Wie actief generativiteit beoefent, voelt zich bijzonder nuttig en waardevol en vindt ook het leven meer dan de moeite waard. Wie daarentegen die eigenschap mist, stagneert, verveelt zich en verarmt als mens. Dat bewijst meteen dat gulheid in de eerste plaats onszelf ten goede komt! En dat egoïsten die weigeren hun rijkdom te delen, in feite zichzelf verarmen. Erickson vindt zelfs dat, wie generativiteit mist, zich uiteindelijk gaat gedragen als een kind, of liever: als zijn eigen kind. Alsof hij of zij weigert deel uit te maken van de generatie die veel kan delen met anderen, en achteruitgaat in plaats van vooruit. Generativiteit is een zeer waardevolle kwaliteit die ervoor zorgt dat we gelukkig ouder worden en ons aanpassen aan elk nieuw decennium. Dat we de nodige maturiteit verwerven, mooie dingen verwezenlijken, contacten leggen en ons leven zinvol invullen. Geven is en blijft immers de beste manier om terug te krijgen!

Artikel gepubliceerd door op 07/02/2006

Bronnen: Erik Erickson, enfance et société, Neuchâtel, Dalachaux et Niestlé, 1966.

Vindt u het artikel interessant?