• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  2 mening
 • Commentaren (0)

Welke sporten zijn goed tegen zware benen?

Welke sporten zijn goed tegen zware benen?Lichaamsbeweging is sterk aan te raden voor mensen met zware benen. De beste sporten zijn uiteraard die welke sterk de benen belasten. Toch zijn alle sporten die de effecten van de zwaartekracht in de onderste ledematen versterken, af te raden.

Een onaangenaam zwaartegevoel in de benen, spanning, pijn, kriebelingen, gezwollen voeten en enkels: het zijn de typische symptomen van zware benen. Ze treden meestal op 's avonds, bij langdurig rechtstaan, warmte en vermoeidheid. Zware benen zijn één van de meest voorkomende symptomen van vaatlijden. Bij vaatinsufficiëntie zetten de bloedvaten uit, waardoor het veneuze bloed stagneert in de onderste ledematen. Vandaar het zware gevoel in de benen bij onbeweeglijk rechtstaan, door het gewicht van het bloed dat zich ophoopt in de hele bloedkolom tussen de voeten en het hart. Bij zware benen is het dan ook aan te raden om aan lichaamsbeweging te doen, om de veneuze terugstroom te bevorderen. Niet alle sporten zijn daarvoor echter geschikt. Goed om te weten: de oppervlakkige beenbloedvaten houden niet van zware en korte spierinspanningen. Beweging is alleen goed voor de vaatcirculatie als ze langdurig is en in hetzelfde tempo, zonder schokken. Omgekeerd zijn alle sporten die de veneuze bloedkolommen belasten of door herhaalde sprongen ter plaatse de zwaartekrachteffecten in de onderste ledematen versterken, te mijden.

Aanbevolen sporten

ZwemmenZwemmen is een goede oefening voor de onderste ledematen, terwijl het masserende effect van het water als natuurlijke drainage fungeert die het debiet in de aders bevordert. Crawl stimuleert ook de enkels en de voeten, terwijl de temperatuur van het water - die lager is dan de lichaamstemperatuur - een versterkend effect heeft. FietsenBij elke pedaalslag wordt het voetzoolgewelf belast, wat de veneuze pomp in gang zet en de terugstroom bevordert. Het komt er dus niet op aan om snel, maar om lang te trappen. Mountainbiken op heuvelig terrein is daarentegen af te raden. WandelenWandelen is net als fietsen heilzaam door de belasting van het voetzoolgewelf. Van een gunstig effect is echter pas sprake vanaf één uur wandelen. Joggen daarentegen is af te raden. Grondturnen is eveneens uit den boze.

Te vermijden sporten

Alle sporten die gekenmerkt worden door ter plaatse trappelen, herhaalde sprongen en bruusk afzetten en stoppen. Daartoe behoren onder meer: joggen, tennis, tafeltennis, squash, volleybal, basketbal, hordelopen, schermen, waterski, alpineski…

Artikel gepubliceerd door op 25/10/2005

Vindt u het artikel interessant?