• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  5 mening
 • Getuigenissen (0)

Welk mineraalwater kiezen voor mijn botten?

Welk mineraalwater kiezen voor mijn botten?

Sinds een tiental jaren, is de consumptie van mineraalwater aanzienlijk toegenomen in Europa en Noord-Amerika.

Sommige mineraalwaters zorgen voor een interessante aanvoer van belangrijke voedingsstoffen ten voordele van ons beendergestel.

Maar let op, niet alle types water zijn gelijk... 

Mineraal water: moet calcium bevatten, maar niet alleen dat

De aanvoer van calcium is sowieso bevorderlijk voor onze botgezondheid, maar onze botten hebben nog andere behoeften. Een lage consumptie van zure voedingsmiddelen en de aanwezigheid van alkaliserende voeding (zuurbindende middelen) zijn eveneens wenselijk.

Mineraalwaters kunnen aan deze behoeften beantwoorden, maar... hun samenstelling wordt soms verkeerd begrepen.

Een aantal Zwitserse onderzoekers hebben zich in dit onderwerp verdiept.

De onderzoekers hebben voor 100 willekeurig geselecteerde Europese mineraalwaters een PRAL (potential renal acid load) bepaald om hun potentiële renale zuurbelasting te meten. Die belasting wordt berekend op basis van het gehalte aan calcium (Ca), sulfaten (SO4), fosfor (P), chloride (Cl), natrium (Na), kalium (K), magnesium (Mg) en bicarbonaten (HCO3). Veertig mineraalwaters uit Noord-Amerika werden eveneens geanalyseerd, maar omwille van hun laag mineraalgehalte hebben ze geen belangrijk resultaat opgeleverd.

Om de eigenschappen van mineraalwaters beter te begrijpen, werden verbanden gezocht tussen de verschillende bestanddelen.

Niet alle types water zijn even goed voor onze botten

De auteurs hebben vastgesteld dat het calciumgehalte vaak samenvalt met een verhoogd gehalte aan sulfaten of bicarbonaat.

Het verschil kan belangrijke gevolgen hebben, in die mate dat door de sulfaten in het water meer calcium uitgescheiden wordt in de urine, terwijl bicarbonaten door hun laag verzurend effect eerder een positieve uitwerking hebben op de botgezondheid. Voor ons beendergestel, kunnen we dus beter de voorkeur geven aan mineraalwaters rijk aan bicarbonaten.

Onder normale omstandigheden volstaat leidingwater om gezond te blijven. We kunnen onze behoefte aan calcium namelijk dekken via onze voeding.

Als u graag mineraal drinkt en altijd hetzelfde merk koopt, kijk dan eens naar de samenstelling. Zeker als u kans loopt op osteoporose, moet het stoffen bevatten die goed zijn voor uw beendergestel.

Maar ook los daarvan blijft de consumptie van melkproducten cruciaal voor de gezondheid van uw botten!

Bijgewerkt door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 19/11/2013
Origineel artikel geschreven door op 21/10/2008

Bronnen: Wynn E, Raetz E, Burckhardt P. The composition of mineral waters sourced from Europe and North America in respect to bone health: composition of mineral water optimal for bone. British Journal of Nutrition, september 2008.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten