Wat zijn de vijf meest voorkomende hart- en vaataandoeningen?

Hart- en vaataandoeningen zijn in ons land de belangrijkste doodsoorzaak.

Wat zijn de vijf meest voorkomende hart- en vaataandoeningen?

Dat zijn het hartinfarct en angina pectoris, cerebrovasculair accident (CVA), vormen van cardiomyopathie, hartfalen en hartritmestoornissen. 

sante