• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  2 mening
 • Commentaren (0)

Wat weet u over nervositeit ?

Wat weet u over nervositeit ?
Nervositeit, stress en angst zijn alledaagse verschijnselen. Te grote spanningen in iemands innerlijk kunnen op duizend en één manieren naar voren komen en de meest voorkomende zijn wel nervositeit en angst

Inleiding

Men kan een vaag opgejaagd gevoel hebben. Men kan zich diep eenzaam voelen of men kan bang zijn voor omgaan met andere mensen.Men kan gauw ruzie hebben of niet met de kinderen kunnen praten. Men leeft langs zijn partner heen. Men kan te erg blozen, zweten, moeilijkheden hebben met de ademhaling, de maag, de rug of veel last hebben van hoofdpijn, hartkloppingen, enzovoort.Nervositeit en stress worden door velen als synoniem beschouwd, hoewel er verschillen in de toepassing van de termen en de verschijnselen aangetoond kunnen worden.Het begrip stress is in ons taalgebied zo ingeburgerd, dat we het meer gebruiken dan het Nederlandse woord spanning. Stress laat zich niet makkelijk omschrijven. Oververmoeid? Prikkelbaar? Zorgen? Lichamelijk zwak? Slapeloosheid? Nergens zin in? Huilbuien? Woedeaanvallen? Het heeft er allemaal mee te maken.Men heeft in dit verband een algemene definitie voorgesteld en verstaat dan onder stress: als er zodanige inwerkingen zijn op ons lichaam, van buiten af, maar ook van binnen uit, dat er een bedreiging bestaat van ons psychologisch evenwicht en de aanpassing aan de omgeving.Nervositeit en stress worden tegenwoordig ook genoemd als hartrisicofactor. Hoewel plotseling optredende belangrijke stress een hartinfarct kan veroorzaken bij iemand die reeds een vernauwing van de kransslagaders heeft, is nog steeds niet helemaal duidelijk welke bijdrage stress levert aan het ontstaan van de ziekelijke veranderingen in de kransslagaders, welke de grondslag vormen voor beklemming op de borst (angina pectoris) en een hartinfarct.

Bronnen van nervositeit

Nervositeit en stress kunnen in alle beroepen optreden. Natuurlijk is het zo dat in het ene beroep de kans op stress groter is dan in het andere, maar feit is: iedereen kan door stress overvallen worden.Stress en nervositeit treden niet alleen op als het heel erg druk is op het werk. Ook als het heel rustig is kan stress om de hoek komen kijken. Of als het werk eentonig is. Een productiemedewerker die dag-in-dag-uit aan de lopende band staat, kan zeker stress 'oplopen'.Uit onderzoek blijkt dat de combinatie van veeleisend werk zonder veel eigen invloed slopend is. Ook buschauffeurs lopen grote kans in de stress te schieten. Oorzaken: vandalisme, agressie, krappe tijdschema's.Stress ontstaat vaak doordat werknemers te veel moeten doen in te weinig tijd. Ook ontstaat stress bij mensen die werk doen dat onder het niveau ligt waarvoor zij zijn opgeleid.Een uitgebreide enquête heeft uitgewezen dat van de Nederlanders 57 procent denkt dat stress een hartaanval kan veroorzaken. Hartspecialisten denken daar heel anders over. Van hen meent 39 procent dat er bewijzen zijn dat stress kan leiden tot een hartaanval.Eenvijfde van de bevolking zegt aan sterke spanningen bloot te staan. Vrouwen (26 procent) geven aan veel vaker last van stress te hebben dan mannen (18 procent).Op het werk geven het gevoel van machteloosheid (31 procent), de relatie met collega's (22 procent) en gebrek aan waardering (22 procent) aanleiding tot stress. Mensen met stress gaan in eerste instantie naar de huisarts (40 procent), anderen zoeken steun bij de partner (24 procent) en bij de familie (8 procent).De resultaten van een onderzoek bij een aselecte steekproef onder 916 Nederlanders, uitgevoerd door het Instituut voor Sociale Communicatie en Marktonderzoek, zijn samengevat in een viertal tabellen.De getallen liegen er niet om; er is nogal wat verschil van mening tussen de gewone man en de medische deskundige. Hartspecialisten blijken hun twijfels te hebben over de rol van stress bij hart- en vaatziekten. Dit ligt ten dele aan het feit dat spanningen moeilijk meetbaar zijn en dat het hier om zeer individuele ervaringen gaat.

Bronnen: Medica Press

Deze fiche maakt deel uit van de gids Gids Ziekten en aandoeningen, rubriek Hersenen, Zenuwen, Geheugen, Geestesgesteldheid, Slaap

Vindt u het artikel interessant?
 
spreek mee op E-gezondheid
Preview

*Verplicht in te vullen om een reactie te versturen

Gegevensbescherming
Avatar de kaat100
Door kaat100 10/09/13 - 13.01
Ik heb een heel erge spinnenfobie. Deze tijd van het jaar heb ik dus écht geen leven. Het valt me op dat het ieder jaar weer erger wordt. Ik ben nu 54 en mijn zoon is het huis uit hetgeen me ervan ...

Uw interactief gedeelte over Angststoornissen

Neem deel aan de meest recente discussies

 • als angst uw leven beheerst.. het kan goedkomen: lees hier mijn verhaal: << naam website ...

  Par jip5 21/03/2012 - 09h39

  0
  antwoord
  1016 raadplegingen
 • Als je nog steeds met het probleem te kampen hebt, dan is er maar één oplossing: snel een afspraak ...

  Par MarcusGeleyn 17/08/2013 - 07h29

  1
  antwoord
  502 raadplegingen
 • Het weekblad Flair is op zoek naar mensen die last hebben van een bepaalde fobie en hierover ...

  Par SaDL 04/02/2013 - 15h23

  0
  antwoord
  87 raadplegingen
 • Het weekblad Flair is op zoek naar mensen die last hebben van een bepaalde fobie en hierover ...

  Par SaDL 04/02/2013 - 15h25

  0
  antwoord
  194 raadplegingen
 • beste, misschien ben ik nu ook wel een beetje laat om te reageren ... Mag ik vragen of er ook ...

  Par kaat100 10/09/2013 - 11h58

  3
  antwoorden
  1234 raadplegingen
 • als angst uw leven beheerst.. het kan goedkomen: lees hier mijn verhaal: << naam website ...

  Par jip5 20/03/2012 - 21h07

  0
  antwoord
  1016 raadplegingen
 • ik weet dit is een bizar probleem maar het is ontzettend vervelend en hinderlijk. Al jaren kan ik ...

  Par bruggeling 21/09/2012 - 17h17

  1
  antwoord
  502 raadplegingen
 • Het weekblad Flair is op zoek naar mensen die last hebben van een bepaalde fobie en hierover ...

  Par SaDL 04/02/2013 - 15h23

  0
  antwoord
  87 raadplegingen
 • Het weekblad Flair is op zoek naar mensen die last hebben van een bepaalde fobie en hierover ...

  Par SaDL 04/02/2013 - 15h25

  0
  antwoord
  194 raadplegingen
 • ben net 50 jaar en heb nu pas de bevestiging gekregen dat ik aan OCS lijd.Ben een paar weken ...

  Par guitte 26/09/2012 - 16h20

  3
  antwoorden
  1234 raadplegingen
 • Ik heb een heel erge spinnenfobie. Deze tijd van het jaar heb ik dus écht geen leven. Het valt me op...

  Par kaat100 10/09/2013 - 12h01

  1
  antwoord
  351 raadplegingen
 • Het weekblad Flair is op zoek naar mensen die last hebben van een bepaalde fobie en hierover ...

  Par SaDL 04/02/2013 - 15h25

  0
  antwoord
  194 raadplegingen
 • Het weekblad Flair is op zoek naar mensen die last hebben van een bepaalde fobie en hierover ...

  Par SaDL 04/02/2013 - 15h23

  0
  antwoord
  87 raadplegingen
 • ben net 50 jaar en heb nu pas de bevestiging gekregen dat ik aan OCS lijd.Ben een paar weken ...

  Par guitte 26/09/2012 - 16h20

  3
  antwoorden
  1234 raadplegingen
 • ik weet dit is een bizar probleem maar het is ontzettend vervelend en hinderlijk. Al jaren kan ik ...

  Par bruggeling 21/09/2012 - 17h17

  1
  antwoord
  502 raadplegingen