• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  4 mening
 • Commentaren (0)

Wat weet u over borstkanker?

Wat weet u over borstkanker?

1) Chemotherapie is een behandeling met: Geneesmiddelen. Bij chemotherapie worden (meestal via een infuus) specifieke geneesmiddelen in het lichaam verspreid, om de kankercellen te vernietigen. 2) Zelfonderzoek van de borsten is nutteloos, want alleen een arts kan zo'n opsporingsonderzoek correct uitvoeren. Fout.Elke vrouw moet thuis zeer regelmatig haar borsten en oksels betasten, precies zoals haar arts het voorschrijft. Merkt ze iets abnormaals op, dan moet ze haar arts raadplegen, om uit te maken of er inderdaad een probleem is (eveneens via palpatie). Hij zal zo nodig een mammografie of echografie aanvragen. Toch kan zelfonderzoek nooit het doktersonderzoek vervangen. Dat moet vanaf dertig jaar één keer per jaar gebeuren. 3) Een knobbeltje in de borst is altijd kwaadaardig. Fout. Vier op de vijf onderzochte knobbeltjes zijn goedaardig. U kunt het probleem dan ook beter relativeren en de screeningonderzoeken zonder te veel angst tegemoetzien. 4) Als u geen risicofactoren vertoont, moet u een mammografie ondergaan: Om de twee jaar vanaf 50 jaar. 5) Een vrouw die al behandeld is voor borstkanker, loopt meer risico op een kankergezwel in de andere borst. Juist.Dat is inderdaad het geval bij 15 % van alle vrouwen die behandeld zijn voor borstkanker. Vandaar dat ze levenslang zeer strikt gevolgd worden, minstens één keer per jaar. 6) Borstvoeding is één van de risicofactoren. Fout.Integendeel: borstvoeding biedt een belangrijke bescherming tegen borstkanker. Zeer vroege maandstonden (onder de twaalf jaar) en een laattijdige menopauze daarentegen verhogen het borstkankerrisico. 7) Bij familiale antecedenten van borstkanker stijgt het risico met: 50 %.Heeft uw moeder of één van uw zussen borstkanker (gehad), dan verdubbelt uw risico. In dat geval moet u zich absoluut één keer per jaar laten onderzoeken. 8) Roken verhoogt het risico op long-, strottenhoofd-, slokdarm- en mondkanker, maar niet op borstkanker. Fout.Roken verhoogt ook het borstkankerrisico, vooral bij vrouwen die onder hun twintigste zijn beginnen te roken. Bij hen zou het risico stijgen met ongeveer 20 %. 9) Chemotherapie wordt vooral toegediend via een infuus. Juist.De geneesmiddelen worden meestal toegediend via een veneus, subcutaan of intramusculair (in de dijen) infuus. Toch bestaan er sinds kort ook chemotherapeutica in tabletvorm. Om frequente infusen te vergemakkelijken, wordt een katheter (een buisje in een diepe ader) ingebracht of een inplanteerbare injectiekamer (waarbij het buisje verbonden wordt met een onderhuids reservoir). 10) Neoadjuvante chemotherapie gebeurt: Vóór een chirurgische ingreep. Neoadjuvante chemotherapie wordt uitgevoerd vóór een operatie. Ze is bedoeld om de tumor te verkleinen en op die manier de ingreep te vergemakkelijken. Adjuvante chemotherapie daarentegen gebeurt na de operatie, om het terugvalrisico te verkleinen. Ze duurt meestal meer dan zes maanden. 11) Chemotherapie vereist een ziekenhuisopname van twee of drie dagen. Fout.De patiënte moeten alleen opgenomen worden als ze speciaal gevolgd moet worden. Zo niet gebeurt de behandeling ambulant, d.w.z. in het ziekenhuis, maar slechts voor een paar uur. Chemotherapie kan eventueel ook thuis, maar dan alleen in het kader van thuishospitalisatie. 12) Een mammotoom is een variant van de biopsie. Juist.Tot voor kort was er bij een twijfelachtige mammografie een chirurgische biopsie nodig met algemene verdoving en dus ziekenhuisopname. Sinds enkele maanden bestaat er echter een nieuwe screeningmethode: een macrobiopsie via mammotoom. Het is een eenvoudige, snelle en doeltreffende ingreep die ambulant kan gebeuren en een gevoeligheid heeft van bijna 100 %. 13) Metastasen zijn: Uitzaaiingen in heel het lichaam. 14) Haaruitval is een bijwerking die kan optreden: Na sommige chemotherapieën. Bij sommige chemotherapieën tegen borstkanker is haaruitval niet de enige bijwerking (misselijkheid, vermoeidheid, braken, …), maar wel de meest opvallende en meest traumatiserende. 15) Hormoonsubstitutietherapie (HST) tijdens de menopauze zou volgens sommigen het borstkankerrisico verhogen. Juist.Toch blijkt uit bepaalde studies dat de combinatie van op de huid aangebracht oestrogeen en natuurlijk gemicroniseerd progesteron het borstkankerrisico niet doet stijgen.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten

image_format_460_230

Mammografie

 • Technische fiche: klassiek radiologisch onderzoek Zie ook: echografie van de borsten - RMI van de borsten 
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating