• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  3 mening
 • Commentaren (0)

Wat is het profiel van de informele helper?

Wat is het profiel van de informele helper?

Met de vergrijzing van de bevolking zijn er almaar meer mensen die zich ontfermen over een zorgbehoevende ouder die nog thuis woont. Die taak vervullen ze vaak met heel veel toewijding, bovenop de gewone dagelijkse en vaak ook professionele activiteiten. Bovendien verstrekken ze die zorg meestal zonder voorafgaande opleiding. Dat maakt het werk fysiek en psychisch vaak slopend. Hoe ziet het profiel van deze zogenaamde informele helpers eruit? De resultaten van een pas verschenen Franse studie zijn in grote lijnen ook toepasselijk voor België.

Profiel van de informele helper

De typische informele helper is een vrouw (in 26% van de gevallen een man), de gemiddelde leeftijd is 52 (opvallend is dat 34% van de helpers zelf al boven de 60 is) en in de helft van de gevallen werkt hij of zij niet meer.

In 50% van de gevallen is de helper iemand uit de naaste omgeving die bij de zorgbehoevende bejaarde inwoont. Maar in 25% van de gevallen komt de helper elke dag bij de zorgbehoevende persoon thuis langs.

Soms krijgt de helper daarbij hulp van mensen uit zijn naaste omgeving (echtgenoot en kinderen, of - indien die er niet zijn - van verdere familieleden, vrienden of buren). Toch neemt de helper meestal de verantwoordelijkheid en de belangrijkste aspecten van de thuisverzorging op zich.

 

Wat doet de helper precies?

79% helpt bij de dagelijkse activiteiten: boodschappen doen, bereiden van de maaltijden, was en strijk, huishouden…

77% springt in voor de verzorging: doktersbezoeken, inname van geneesmiddelen…

29% geeft hulp bij de primaire behoeften: toilet maken, naar het toilet gaan, aankleden, verplaatsingen…

58% zorgt voor de administratie: papieren, facturen…

48% levert materiële of financiële hulp.

Al deze taken vragen een tijdsinvestering van meerdere uren per dag, en dat aantal uren loopt alleen maar op naarmate de zorgbehoevende afhankelijker wordt…

 

Artikel gepubliceerd door op 01/03/2011

Dit artikel maakt deel uit van het dossier Thuishulp bij een zorgbehoevende bejaarde: de rol van de helpers

Vindt u het artikel interessant?