• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  1 mening
 • Getuigenissen (0)

Wanneer moet u naar de arbeidsgeneesheer?

Wanneer moet u naar de arbeidsgeneesheer?

Een arbeidsgeneesheer heeft als taak om erop toe te zien dat  het werk de lichamelijke of mentale gezondheid van een werknemer niet in het gedrang brengt.

Daarvoor worden consultaties georganiseerd, maar u kunt ook zelf vragen om naar de arbeidsgeneesheer te gaan.

In welke gevallen is het nuttig of zelfs nodig om naar de arbeidsgeneesheer te gaan en wat kan die voor u doen?

In welke gevallen kunt u een bezoek aan de arbeidsgeneesheer vragen?

Dit medisch bezoek verloopt buiten de georganiseerde consultaties  en kan om verschillende redenen plaatsvinden:

 • U bent lichamelijk of psychisch ziek en wijdt het voor een groot deel aan uw werk.
  De arts kan u dan zeggen of de oorzaak van uw probleem inderdaad in uw werk ligt.
 • Om een beroepsziekte te melden.
  Als u een beroepsziekte hebt, is de arbeidsgeneesheer verplicht om die te melden. Er bestaat een formulier dat door beide partijen moet worden ingevuld.
  Als u informatie wilt over de gevolgen van deze ziekte voor uw baan (bestaat de kans dat u ontslagen wordt? Zal men u in die functie behouden? Zal men u overplaatsen? Van werkpost doen veranderen?)
 • Bij langdurig werkverlet kunt u naar uw arbeidsgeneesheer.
 • Bij werkhervatting na een afwezigheid van meer dan drie maanden kunt u contact opnemen met uw arbeidsgeneesheer voor een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting om bijvoorbeeld de werkpost te veranderen of het weer inpassen in het arbeidsproces te bekijken.
 • U vindt dat er op uw werk een probleem is.

Voor welke vragen moet u bij uw arbeidsgeneesheer zijn?

 • U kunt vragen om uw arbeidsgeneesheer te spreken voor een technisch probleem op de werkplaats.
  Een voorbeeld:
  • Als de wet op het rookverbod niet wordt nageleefd,
  • Als het lawaai op uw werkpost u hindert, of de hygiëne niet is zoals het hoort,
  • Als u permanent reukhinder hebt,
  • Als u vindt dat uw werkpost slecht is afgesteld waardoor u rugpijn en/of spier- en skeletaandoeningen hebt,
  • Als u met niet-aangepast materiaal moet werken,
  • Als u vindt dat de maaltijden in de bedrijfskantine te wensen overlaten en onevenwichtig zijn, enz.
 • U kunt vragen om uw arbeidsgeneesheer te spreken bij een psychisch probleem op uw werk.
  Niet bij een gewoon meningsverschil tussen collega’s natuurlijk, maar bij psychisch of seksueel pestgedrag, als u de werkdruk ondraaglijk vindt of als u vindt dat de werklast te hoog is, enz.
 • U kunt ook gaan praten over aanpassingen aan uw werkpost als u die niet gepast vindt.

Artikel gepubliceerd door op 04/03/2014

Bronnen: Médecine du travail, vos droits : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2211.xhtml. - Travailler mieux, la santé et la sécurité au travail : http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Le-medecin-du-travail.html. - L’inspecteur du travail : http://www.travailler-mieux.gouv.fr/L-inspecteur-du-travail-et-le.html. Service public fédéral santé publique : Mesures relatives à la surveillance de la santé des travailleurs.

Vindt u het artikel interessant?