• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Getuigenissen (0)

Wanneer het werk je gek maakt

Wanneer het werk je gek maakt

Is werken gezond? Misschien, maar werken leidt niet altijd tot een goede psychische gezondheid, integendeel zelfs. Een zeer recent onderzoek heeft aangetoond dat "stress op het werk het opduiken van psychische problemen kan versnellen bij mensen die voordien in goede gezondheid verkeerden".

Het werk maakt angst en depressie erger

Wie in zware omstandigheden werkt, heeft een verhoogd risico op angst en depressie. Dat geldt zowel voor vrouwen als voor mannen. Vrouwen zien het risico op een ernstigedepressie verhogen met 83%, mannen met 278%. Het risico op algemene angstgevoelens ligt bij vrouwen 276%, bij mannen 206% hoger... ten opzichte van mensen die geen gewag maken van zware werkomstandigheden. Het gaat hier duidelijk niet om stress- of depri-gevoelens, maar wel om de medische diagnose van een psychische ziekte.

Wat zijn eigenlijk zware werkomstandigheden?

Het gaat om een werk waarbij de intensiteit van de eisen zeer hoog ligt op psychologisch gebied. Het kunnen rendementseisen zijn, zeer korte deadlines, spanningen in de professionele relaties, verplichtingen om een resultaat te behalen, overdreven doelstellingen, vormingsverplichtingen, flexibiliteit om diverse taken te kunnen uitvoeren en zelfs de verplichting om goed gezind te zijn...
Deze hoge intensiteit van de eisen op psychologisch vlak is het enige element dat, in het onderzoek van 2007, het aantal ernstige depressies en gevallen van algemene angstgevoelens doet stijgen.

De auteurs van het onderzoek hebben inderdaad ook andere parameters bestudeerd, waarvan men zou kunnen denken dat zij een invloed hebben op de oorzaken van psychische moeilijkheden. Welnu, noch de intensiteit van de lichamelijke inspanningen, noch de aanwezigheid van maatschappelijke ondersteuning in het bedrijf, noch de beslissingsmarge van de werknemer hebben enige invloed op depressies en angstgevoelens.

Alleen de psychologische eisen hebben een invloed op de psyche van de werkende mensen. En die invloed is enorm en uiterst negatief!

Bijgewerkt door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 27/04/2012
Origineel artikel geschreven door op 18/09/2007

Bronnen: Work stress precipitates depression and anxiety in young, working women and men, Maria Melchior et al, Psychological Medicine, Volume 37, Issue 08, August 2007, pp 1119-1129. doi: 10.1017/S0033291707000414, Published online by Cambridge University Press 04 Apr 2007.

Dit artikel maakt deel uit van het dossier Als uw werk uw gezondheid in gevaar brengt

Vindt u het artikel interessant?