• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Wandelen ter preventie van coronaire accidenten

Wandelen ter preventie van coronaire accidentenVolgens een enquête uitgevoerd bij meer dan 73.000 vrouwen in de menopauze vermindert minstens 2,5 uur wandelen per week het aantal coronaire accidenten met 30%!

Wandelen is gezond

In totaal werden 73.743 Amerikaanse vrouwen in de menopauze van 50 tot 79 jaar die in het begin van de studie geen hart- of vaatziekte hadden, gedurende drie opeenvolgende jaren gevolgd. Aan de hand van een vragenlijst evalueerden de auteurs de totale fysieke activiteit van elke vrouw: wandelen, intense inspanningen (met zweten en een verhoogde hartslag) en ten slotte het aantal uren doorgebracht in liggende houding. Het energieverbruik werd berekend volgens een standaardbarema.Drie jaar later hadden resp. 345 en 1.551 vrouwen een coronair accident en een eerste cardiovasculair accident doorgemaakt (myocardinfarct, overlijden van coronaire oorsprong, revascularisatie van een coronaire arterie of de a. carotis, angina pectoris, hartdecompensatie, cerebrovasculair accident).De analyse toont een duidelijke relatie tussen de fysieke activiteit en het coronaire en cardiovasculaire risico. In vergelijking met minder actieve vrouwen doen vrouwen die meer fysieke inspanningen doen, 53% minder coronaire accidenten en 28% minder cardiovasculaire accidenten.

Snel wandelen is nog beter!

Interessanter nog is dat de auteurs aantonen dat dit effect wordt vastgesteld:

 • zowel bij wandelen als bij intense inspanningen;
 • nog meer als men stevig doorstapt (met grote passen);
 • ongeacht het ras, de leeftijd of de body mass index (BMI).
Ten slotte moeten vrouwen die meer dan 16 uur per dag zitten, opletten: zij lopen 68% meer risico op een cardiovasculair accident dan vrouwen die slechts 4 uur per dag zitten.

Artikel gepubliceerd door op 08/10/2002

Bronnen: New England Journal of Medicine, 5 september 2002, pp 716, 706, 755.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten