• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Waarom zijn er meer mensen met een verhoogde bloeddruk tijdens de winter?

Waarom zijn er meer mensen met een verhoogde bloeddruk tijdens de winter?Zou de koude de bloeddruk verhogen? Lage temperaturen spelen zeker een rol bij een verhoogde bloeddruk, maar het verschijnsel wordt hoofdzakelijk in de hand gewerkt door de wijzigingen in de levenshygiëne tijdens de wintermaanden.

Er zijn meer mensen met een verhoogde bloeddruk tijdens de winter

Tijdens de wintermaanden wijzigen wij onze levensgewoonten min of meer vrijwillig en bewust.
Hierdoor stijgt in deze periode het aantal mensen met een verhoogde bloeddruk.
Deze vaststelling werd gedaan na onderzoek van een grote groep Amerikaanse veteranen. Bijna 450.000 oud-strijders met een verhoogde bloeddruk werden gedurende vijf jaar gevolgd.
Men spreekt van verhoogde bloeddruk wanneer de systolische bloeddruk hoger is dan 140 mm Hg en de diastolische bloeddruk hoger is dan 90 mm Hg, en dat gedurende minstens drie opeenvolgende dagen (of 14/9 cm Hg). Door een aangepaste behandeling kon de bloeddruk genormaliseerd worden bij een groeiend aantal patiënten. Men heeft nochtans een duidelijk verschil vastgesteld van het aantal mensen met een verhoogde bloeddruk tijdens de zomer of tijdens de winter. Tijdens de wintermaanden ligt het aantal mensen met een verhoogde bloeddruk, dat het streefcijfer wat bloeddruk betreft niet haalt, 8% hoger dan tijdens de zomer.

Het gewicht en het sedentaire leven spelen een belangrijke rol

De deelnemers aan het onderzoek werden gerekruteerd in 15 Amerikaanse steden, verspreid over het hele land. Klimaatschommelingen kunnen bijgevolg het verschil niet verklaren. Er zijn tijdens de winter 8% meer mensen met een verhoogde bloeddruk dan tijdens de zomer en dat verschijnsel doet zich zowel in Miami als in New York voor, hoewel de temperatuur in beide steden zeer verschillend kan zijn wanneer de winter zijn intrede doet. De temperatuurverschillen spelen dus geen rol. De levenshygiëne, die tijdens de wintermaanden vaak anders is dan tijdens de zomer, maakt echter wel het verschil in bloeddruk. Tijdens de winter hebben wij de neiging om minder op ons gewicht te letten en om meer en calorierijker te eten dan in de zomer. Hetzelfde geldt voor de fysische activiteiten die vaak verwaarloosd worden in de winter.

Bijgewerkt door Isabelle Eustache, gezondheidsjournaliste op 30/11/2009
Origineel artikel geschreven door op 25/12/2007

Bronnen: Congres van de American Heart Association (AHA), december 2007, Impact Médecine, november 2007.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten