• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  12 mening
 • Getuigenissen (0)

Waarom worden de gamma-GT's gemeten?

Waarom worden de gamma-GT's gemeten?

Gamma-GT's (Gamma glutamyl transpeptidase) zijn enzymen die onder meer voorkomen in de lever. Ze worden bij een leveronderzoek systematisch gemeten omdat elke stijging van het gehalte aan gamma-GT wijst op een leverontsteking of ander probleem met de lever.

Welke situaties schaden de lever en maken een meting van het gamma-GT-gehalte noodzakelijk?

Gamma-GT en leveronderzoek

Bij het leveronderzoek worden de verschillende enzymen en andere stoffen in het bloed die door de lever worden omgezet of geproduceerd gemeten. Het gaat onder meer om de transaminasen, alcaliene fosfotasen, bilirubine, fibrinogenen, 5'nucleotidase, ammonium en cholesterol en last but not least de Gamma-GT.

Deze metingen zijn nodig om het slecht functioneren van de gal of de lever te kunnen opsporen, maar ook ter controle van leveraandoeningen zoals hepatitis of om het effect van alcohol op de lever in te schatten.

Welke situaties veroorzaken een stijging van gamma-GT-waarden?

 • Aandoeningen van de lever door een infectie (virale hepatitis,...).

 • Toxische leveraandoeningen (alcohol, geneesmiddelen,...).

 • Traumatische aandoeningen.

 • Auto-immuunziekten. 

 • Leverkanker...

 • Alcoholisme.

Sommige andere ziektes veroorzaken een stijging van de gamma-GT-waarden: 

 • Diabetes

 • Hartinsufficiëntie.

 • Infarct van de hartspier. 

 • Hyperthyreoïdie (te sterke werking van de schildklier).

 • Overgewicht.

Sommige mensen hebben van nature een verhoogd gamma-GT-gehalte. Dat is het geval bij 2 tot 3% van de bevolking.

 

Bijgewerkt door Stéphanie Koplowicz, gezondheidsjournaliste op 15/11/2012
Origineel artikel geschreven door op 12/04/2010

Bronnen: "Vos analyses biologiques", dr. Luc Bodin, Uitgeverij du Dauphin.

Vindt u het artikel interessant?