• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  3 mening
 • Tips (0)

Waarom slapen we zo slecht?

Waarom slapen we zo slecht?

Sommige slaapstoornissen zijn een echte ziekte. Die moet dan ook behandeld worden om de slaap te kunnen herstellen. Andere slaapstoornissen hebben meer te maken met leefgewoonten. Die aanpassen kan de slaap helpen herstellen zonder dat er geneesmiddelen aan te pas moeten komen. Een korte kennismaking met de diverse slaapstoornissen en de respectievelijke remedies.

Behandeling van restless legs

Restless legs of het rustelozebenensyndroom is een soort ongedurigheid in de benen die de slaap verstoort. Het fenomeen komt vaak voor bij 50-plussers. Een derde van de patiënten is familiaal voorbestemd, maar de oorzaak is nog altijd niet bekend. Door het - fel of minder fel - kriebelend gevoel in de benen kan de patiënt zijn benen niet stilhouden, waardoor hij niet kan slapen. Het rustelozebenensyndroom wordt daarom bij de slaapstoornissen gerekend.

Lichte vormen worden behandeld door eventueel de leefgewoonten aan te passen.  Restless legs wordt immers onder meer in de hand gewerkt door stress, veel zitten, roken, alcohol, obesitas, cafeïne, antidepressiva en andere geneesmiddelen…

Zwaardere gevallen worden behandeld met medicatie. Slotsom: restless legs is een syndroom dat gediagnosticeerd en behandeld hoort te worden. Anders dreigen er slaapproblemen.

 

Slaapapneu, een syndroom dat moet worden opgespoord!

Ook het slaapapneu-syndroom is een veel voorkomende aandoening die vaker optreedt met ouder te worden. Het is een tijdelijke stilstand van de ademhaling ’s nachts en komt meer voor bij mannen dan bij vrouwen. Die ademstilstand of apneu werkt snurken in de hand, omdat na elke ademstilstand de ademhaling luidruchtig wordt hervat. Apneu verstoort op die manier de slaap. Het leidt onder meer tot vermoeidheid en slaperigheid overdag, tot depressiviteit, hoofdpijn, geheugenproblemen en concentratiestoornissen. Het slaapapneu-syndroom is ook een belangrijke cardiovasculaire risicofactor.

Een betere levenshygiëne kan de situatie al verbeteren (stoppen met roken en drinken, gewichtsverlies, enz.). Apneu wordt behandeld door overdruk te creëren. De patiënt draagt een neusmasker waarin via een compressor lucht geblazen wordt om de bovenste luchtwegen open te houden. Hetzelfde doel kan ook worden bereikt met een onderkaakorthese.

 

Artikel gepubliceerd door op 21/02/2012

Bronnen: Ameli, « Troubles du sommeil  », 13 september 2011, http://www.ameli-sante.fr/troubles-du-someil.html. Institut national du someil et de la vigilance, http://www.institut-someil-vigilance.org.

Dit artikel maakt deel uit van het dossier Slaap: slaapstoornissen onder de loep

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten

image_format_460_230

Slaapstoornissen: een overzicht

 • Een slaapstoornis in de zin van slecht slapen is een veelvoorkomend verschijnsel en komt bij 10 tot 20 procent van de ...
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating