• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Getuigenissen (0)

Waar drinken de jongeren?

Waar drinken de jongeren?

Sinds 10 januari 2010 is de verkoop van alcohol aan minderjarigen strikt gereglementeerd. De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid publiceerde onlangs de resultaten van een evaluatie van de nieuwe wetgeving.

Jongeren en alcohol: wat is nu eigenlijk verboden?

De wet is niet zo ingewikkeld: het is strikt verboden alcohol te verkopen aan wie jonger is dan 16 jaar. Aan jongeren tussen 16 en 18 jaar, mogen alcoholhoudende dranken verkocht worden, maar geen sterkedrank. Sterkedrank is voorbehouden aan meerderjarigen. Toen deze wetgeving van kracht werd, hebben handelaars en eigenaars van horecazaken zich in regel moeten stellen: gedaan met automaten die alcoholhoudende dranken verdelen. Automaten moeten nu voorzien zijn van identificatiesystemen, die de identiteit - de leeftijd dus - controleren van de personen die alcohol willen kopen.

Een studie die ons vertelt waar de jongeren drinken...

De FOD Volksgezondheid voerde een onderzoek uit om de evolutie van de situatie sinds de invoering van de nieuwe wet te kunnen evalueren. De resultaten van deze studie zijn niet alleen interessant voor de overheid, maar ook voor alle ouders! We vernemen bijvoorbeeld dat de kans zeer klein is dat jongeren of kinderen alcohol geserveerd krijgen in horecazaken. Slechts 8% van deze zaken waren tijdens de inspectie in overtreding. Muziekfestivals houden zich minder goed aan de regels: bij 25% van de organisatoren werden inbreuken vastgesteld. Nog eens 25% ging dan weer verder dan de wet voorschrijft. Dit geeft aan dat deze organisatoren niet alleen de wet willen naleven, maar ook inspanningen leveren om incidenten te vermijden, waarvoor sommige organisaties jammer genoeg wel bekend zijn. En dan zijn er nog de jongerenfuiven, die georganiseerd worden door jeugdbewegingen, plaatselijke verenigingen, enz. Hier werden de meeste inbreuken vastgesteld. In bepaalde gevallen was dat doodeenvoudig te wijten aan het feit dat degenen die alcohol verkochten zelf jonger waren dan 18 jaar en zich dus niet goed geplaatst voelden om de identiteit te controleren van 'klanten' van hun eigen leeftijd.

We kennen allemaal de gevaren van alcoholconsumptie bij jongeren. Voor alle ouders is het dus belangrijk dat ze zich ervan vergewissen dat hun kinderen in staat zijn om aan de verleiding te weerstaan als ze naar een feestje gaan waar de kans bestaat dat alcohol wordt geschonken.

Artikel gepubliceerd door op 27/12/2010

Bronnen: Verslag van de FOD Volksgezondheid

Vindt u het artikel interessant?