• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Vroeggeboorte: en als een mond- en tandhygiëne nu eens de oorzaak was?

Vroeggeboorte: en als een mond- en tandhygiëne nu eens de oorzaak was?Het is als zwangere vrouw een goed idee om de tanden grondig te poetsen en een bezoek te brengen aan de tandarts. Er is namelijk sprake van een infectieuze oorzaak van vroeggeboorte. En de betrokken kiemen zouden zelfs afkomstig kunnen zijn van de mond van de mama.

Vroeggeboorte

Er is sprake van vroeggeboorte wanneer deze plaatsvindt tussen de 29ste en de 38ste week na het uitblijven van de maandstonden. Dit is tussen 31 en 40 weken na het begin van de zwangerschap.

Er zijn heel wat mogelijke oorzaken: scheur in de vruchtzak, misvorming, probleem met de baarmoeder, bloeding, loskomen van de placenta, bloedgroepincompatibiliteit, meerlingenzwangerschap enz.

Sinds kort is er ook een steeds waarschijnlijkere andere hypothese voor de oorzaak van een vroeggeboorte: een infectieproces. Het lijkt er namelijk dat een infectie van genitale oorsprong verantwoordelijk kan zijn voor een aantal vroeggeboortes.
De ingangspoort van de kiemen kan zich echter op een heel andere plaats bevinden.

In deze studie analyseerden onderzoekers het vruchtwater van zo'n dertig vrouwen die te vroeg bevallen waren. Op die manier stelden ze vast dat er een kiem aanwezig was, die in de onderste genitale lichaamsdelen van de moeder niet terug te vinden was. Ze werd echter wel in de mondholte, ter hoogte van de tanden, opgespoord.

Men kan er dus van uitgaan dat deze kiem die in het vruchtwater aanwezig is, afkomstig is van de mondholte van de moeder.

De auteurs suggereren dat de bacterie via letsels op het tandvlees (gingivitis) in de bloedbaan had kunnen terechtkomen. Eens een bacterie in de bloedbaan zit, is het niet moeilijk om te migreren naar de baarmoederholte, daar een besmetting te veroorzaken en een vroeggeboorte in de hand te werken.

Preventie van vroeggeboorte

Aangezien er steeds meer vroeggeboortes zijn, is het belangrijk een doeltreffende preventie te ontwikkelen. Deze piste van een infectieuze oorzaak die niet via de vagina wordt geïnitieerd, moet verder worden onderzocht.

In afwachting daarvan wordt aan zwangere vrouwen aanbevolen de mond- en tandhygiëne niet te verwaarlozen, ter preventie regelmatig en bij de eerste waarschuwende symptomen een tandarts te raadplegen.

Artikel gepubliceerd door op 13/06/2006

Bronnen: Han Y. et al, J. Clin. Microbiol., 44: 1475-83, 2006.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten

image_format_460_230

Behandeling van cariës

 • Welke middelen de tandarts inzet en wat het eindresultaat is, hangt af van hoe ver de cariës gevorderd is. De tandarts ...
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating