• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Voorzichtigheid geboden!

Voorzichtigheid geboden!Geneesmiddelen en zwangerschap gaan zelden goed samen. Een waarschuwing is hier dan ook op zijn plaats.

In het laatste nummer van het tijdschrift van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie waarschuwen de auteurs voor het gebruik van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap. Een studie van twee jaar geleden toonde aan dat vrouwen tijdens hun zwangerschap gemiddeld 13,6 verschillende geneesmiddelen hadden ingenomen op voorschrift van hun arts. Slechts 1% van de vrouwen had geen enkel geneesmiddel genomen.

Gevaarlijk?

Van 1,6% van de voorgeschreven geneesmiddelen is bekend dat ze foetale afwijkingen kunnen veroorzaken. De specialisten waren van mening dat de voordelen niet opwogen tegen de risico's. In 59,3% van de gevallen werden geneesmiddelen voorgeschreven waarvan bekend is dat ze effecten kunnen hebben op het ongeboren kind. 77,5% van de vrouwen kreeg geneesmiddelen waarvan de effecten niet bekend zijn. Het Belgisch centrum erkent evenwel dat het voor artsen niet gemakkelijk is alle aanbevelingen te kennen. De arts is vrij om voor te schrijven en de apotheker is vrij om al dan niet een geneesmiddel af te leveren, maar ook de patiënte moet haar verantwoordelijkheid nemen. De patiënte mag niet zomaar geneesmiddelen nemen (automedicatie is gevaarlijk) en moet de gebruiksaanwijzingen naleven. Talrijke auteurs zijn overigens van mening dat vitaminen zelden noodzakelijk zijn als de zwangere vrouw niet ziek is, behalve foliumzuur!

Artikel gepubliceerd door op 13/01/2002

Bronnen: Gebruik van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap, december 2001

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten