• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Vooroordelen over het 'ideale' gezin

Vooroordelen over het 'ideale' gezin Kinderen krijgen, een gezin stichten: het is bij de meeste mensen een diep verlangen. Dat wordt echter vaak "vervuild" door allerlei irrationele denkbeelden die op het eerste gezicht logisch lijken.

Onze angsten leiden tot nefaste opvattingen

Die opvattingen zijn immers gebaseerd op diepe angsten die wortelen in onze levensgeschiedenis. Ze bepalen onze verlangens als kind, en we hebben niet altijd de reflex om ze in vraag te stellen. Ziehier enkele voorbeelden.

De voorbeelden zijn legio

"Ik heb liever meisjes, want die zijn volgzamer tegenover hun ouders." Toch kent iedereen wel volwassen mannen die zo sterk aan hun ouders hangen dat hun partner het danig op de heupen krijgt!
Of integendeel: "Ik zou liever alleen jongens hebben, want dan hoef ik tenminste niet bang te zijn voor seksueel misbruik". En dat terwijl psychologen en psychiaters maar al te goed weten dat ook jongens daar vaak het slachtoffer van zijn.
Of nog: "Ideaal is: eerst een jongen krijgen en dan een meisje, zodat hij zijn zus kan beschermen". Maar wat als hij zijn zus nu eens tiranniseert?

Vaak hoor je ook: "Het is veel beter voor de kinderen als ze weinig schelen in leeftijd, dan kunnen ze samen spelen". Toch zijn er kinderen die weliswaar bijna dezelfde leeftijd hebben, maar nooit goed zullen kunnen opschieten met elkaar, noch als kind, noch als volwassene, gewoon omdat hun karakters te sterk verschillen.

Andere toekomstige ouders hebben zo hun mening over het ideale aantal kinderen:
"Een enig kind voelt zich altijd eenzaam", of "Twee kinderen is ideaal", "Drie, da's pas een echt gezin", of: "Vier kinderen is te veel, want dan kun je onmogelijk voor elk kind zorgen", enz.

Al die ideeën vloeien voort uit onze ervaringen of uit wat we in onze omgeving hebben gezien. Hilde heeft twee zussen en hield het bewust bij twee dochters. "Als kind vlogen we elkaar voortdurend in de haren, en ik was bang dat, als ik een derde dochter zou krijgen, dat 'doemscenario' zich zou herhalen", vertelt ze.

Artikel gepubliceerd door op 20/03/2007

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten