• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Voor of tegen een verbod op frisdrankautomaten in de scholen?

Voor of tegen een verbod op frisdrankautomaten in de scholen? Enkele weken geleden oogstte de beslissing van de Waalse Gewestregering om frisdrank- en wellicht ook snoepautomaten in de scholen te verbieden, zowel bewondering als verontwaardiging. Gaat het hier om een lonende strategie? Niet noodzakelijk…

Zeker, zwaarlijvigheid vindt haar oorsprong in de kindertijd, met name in gebrek aan lichaamsbeweging en ongezonde voeding. Zwaarlijvigheid vanaf de kinderjaren voorkomen, is echter complexer dan het lijkt. Ziehier enkele denkpistes…

't Is vanaf het begin om te doen

Zwaarlijvigheid kan al vanaf de geboorte voorkomen worden. Steeds meer gegevens wijzen immers in dezelfde richting: zo lang mogelijk borstvoeding geven, d.w.z. minstens tot zes maanden, verkleint het risico op zwaarlijvigheid in de volwassenheid. Het precieze beschermingsmechanisme is echter nog altijd niet duidelijk. De WGO beschouwt de invloed van de ouders als de belangrijkste preventiepijler. Elk kind kan zijn voeding letterlijk en figuurlijk zelf in handen nemen. Een te strenge controle van de ouders heeft een compleet averechts effect: het kind dreigt een afkeer te krijgen van het aangeprezen product of integendeel trek te krijgen in het verboden product, want verboden vruchten smaken het best. Eén van de belangrijkste taken van de ouders is ook, hun kind te leren eten en af te helpen van zijn zogenaamde neofobie, zijn afkeer voor nieuw en onbekend voedsel. Het gaat hier om een compleet natuurlijk proces: tussen twee en zeven jaar weigert meer dan 75 % van alle kinderen spontaan eetwaren te proeven die ze niet kennen; vaak gaat het daarbij om groenten en fruit. Familiarisatie (herhaalde blootstelling aan geweigerd voedsel in verschillende vormen) kan het probleem makkelijk verhelpen, zeker als de ouders het goede voorbeeld geven en hun kind bijvoorbeeld betrekken bij de bereiding. Ouders mogen dus niet te vlug de armen laten zakken! Ook het kind niet te vroeg vertrouwd maken met zoet is een goede methode om zijn voorkeur voor zoetigheden nadien in toom te houden.

Chocolade, cola, wafels, ...

Heeft het "elfuurtje" op school echt schuld aan de onrustwekkende opmars van de zwaarlijvigheidskwaal in ons land? Momenteel is er nog geen enkel wetenschappelijk argument om dat te bevestigen. Voor het "Agence francaise sanitaire des aliments" (Afssa) is zo'n elfuurtje volstrekt nutteloos en moet het dus verboden worden. Redenen: de meeste kinderen nemen sowieso een ontbijt, de kwaliteit van het elfuurtje is allesbehalve, en kinderen die het nuttigen, krijgen 4 % meer calorieën binnen dan kinderen die het niet nemen.

Omstreden argumenten, en wel om drie redenen. Eén: het Afssa vergeet dat dit verbod wellicht een keerzijde zal hebben, met name het feit dat de kinderen nog meer trek zullen krijgen in zoetigheid. Twee: een ontbijt is daarom nog geen stevig en evenwichtig ontbijt. Zo voerde de Universiteit Gent in 1998 een enquête uit waaruit bleek dat slechts één op de tien adolescenten elke dag een volwaardig ontbijt nam. Drie: we mogen uit de momenteel beschikbare literatuur niet concluderen dat het ontbijt idealiter 25 % van het totale aantal per dag ingenomen calorieën moet bevatten en dat de calorieën niet gespreid mogen worden over de voormiddag. Integendeel: de maaltijden spreiden, lijkt het risico op zwaarlijvigheid te verminderen, vooral bij tieners.

Artikel gepubliceerd door op 14/12/2004

Bronnen: Referenties: - Avis de l'Afssa relatif à la collation matinale à l'école (Advies van het Afssa over het elfuurtje op school) - Saisine nr. 2003-SA-0281. - La santé de l'adulte commence à se construire dès l'enfance (Een gezonde volwassenheid begint al in de kindertijd) - Danone Nutritopics nr. 30 - juni 2004.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten