• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Vleierij kan ook een teken van zwakte zijn...

Vleierij kan ook een teken van zwakte zijn...Armand is een vleier. Hij is zeer kwistig met complimenten, zo kwistig dat zijn omgeving het nu overdreven en zelfs vervelend begint te vinden. Wat gaat er om in zijn hoofd? Waarom kan hij blijkbaar niet functioneren zonder voortdurend complimenten rond te strooien?

Vleiers met bepaalde bedoelingen

De klassieke vleier deelt complimenten uit om iets te verkrijgen: een professioneel voordeel, geld, een inlichting of doodeenvoudig een gunstig advies. In dit geval gaat het duidelijk om een weloverwogen strategie. Deze handelwijze leert ons wel een en ander over de persoon in kwestie. Op de eerste plaats dat die persoon denkt het beoogde doel niet te kunnen bereiken op basis van alleen maar de eigen kwaliteiten. Dat betekent ook dat die persoon zichzelf niet hoog inschat! Maar eveneens dat het respect voor de ander niet al te hoog is. Wie zijn doel denkt te kunnen bereiken met een of ander complimentje, is blijkbaar van mening dat de ander niet al te verstandig is.

Belangeloze vleiers bestaan ook

Armand is echter een vleier zonder bijbedoelingen. Hij streeft althans geen materiële voordelen na. Vleien is voor hem eerder een tweede natuur dan een strategie. Maar waarom gedraagt hij zich dan zo, want zijn gedrag is hinderlijk voor zijn omgeving?
Misschien ondervindt Armand de noodzaak om op die manier de genegenheid van andere mensen voor zich te winnen. Complimenten rondstrooien, bezorgt hem misschien het gevoel dat men hem zal waarderen en dat daardoor zijn kansen zullen stijgen om geapprecieerd te worden.
Het kan ook zijn dat Armand zijn naasten op een voetstuk wil plaatsen, zodat hij de indruk krijgt dat hij omringd wordt door uitzonderlijke mensen. Omdat hij het gewone leven saai vindt, bezorgt het ophemelen van die mensen hem meer zin in het leven. Het leven wordt voor hem aantrekkelijker en spectaculairder. In dit geval is vleierij voor hem eerder een zelfbevestiging ("ik leid een geweldig leven en word omringd door uitzonderlijke mensen") dan een wens om anderen te manipuleren.
Maar er zijn ook mensen die vleierij beschouwen als een manier om te vechten tegen een innerlijke dwang, namelijk hun agressiviteit ten opzichte van andere mensen. Complimenten rondstrooien is dan een soort instinctieve tegengif tegen een innerlijke negatieve spanning.

Artikel gepubliceerd door op 03/06/2008

Vindt u het artikel interessant?