• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Vette voeding en luchtvervuiling: een gevaarlijke cocktail voor het hart

Vette voeding en luchtvervuiling: een gevaarlijke cocktail voor het hart Dag in dag uit vervuilde stadslucht inademen tijdens de spitsuren en te veel verzadigde vetten eten, verhoogt de kans op atherosclerose. Met andere woorden: vetafzettingen op de slagaderwand, mogelijk met een hartinfarct tot gevolg.

Duizenden mensen trotseren elke dag de vuile stadslucht om naar het werk te gaan. Een frequente en zelfs korte blootstelling aan bijzonder hoge vervuilingsniveaus, zoals tijdens de spitsuren in de grote steden, kan het risico op atherosclerose verhogen. Daarbij zetten er zich cholesterolafzettingen (atheroomplaques) vast op de slagaderwand. Dat is vooral het geval bij mensen die te vet eten, met andere woorden: van wie de voeding te veel verzadigde vetten bevat, temeer als ze sowieso al risico lopen op een hart- en vaatziekte.

Hoe ontstaat atherosclerose?

Als de vervuilende deeltjes doordringen in de longen, zouden ze een ontstekingsreactie veroorzaken in de longcellen, die op hun beurt de slagaderwand doen ontsteken, waardoor er atheroomplaques en atherosclerose ontstaan. Die deeltjes kunnen ook de bloedvaten aantasten, doordat die niet meer kunnen uitzetten, en ook dat wijst op atherosclerose.

Van muizen en mensen...

De New Yorkse onderzoekers die de studie uitvoerden, observeerden laboratoriummuizen die ze vervuilde lucht lieten inademen in combinatie met uitstoten van elektriciteitscentrales, uitlaatgassen van auto's, stof, roet en sigarettenrook. De 28 proefmuizen waren allemaal genetisch gemanipuleerd om risico te lopen op een hartziekte. Ze werden ingedeeld in twee groepen: de eerste kreeg normale voeding, de tweede zeer vette. De ene helft van de muizen in elke groep ademde gedurende zes maanden vervuilde lucht in, de andere helft gefilterde lucht. Vervolgens gingen de onderzoekers bij elke muis de toestand van de aorta en zijn vertakkingen na. Ze stelden daarbij het volgende vast: - bij muizen die normaal aten en vervuilde lucht inademden, was 19 % van de bloedvaten verstopt met atheroomplaques, bij muizen die gefilterde lucht inademden, slechts 13 %. - bij muizen die vette voeding kregen en vervuilde lucht inademden, was 42 % van de bloedvaten verstopt, bij muizen die gefilterde lucht inademden 26 %. - muizen die vervuilde lucht inademden, hadden een hogere cholesterol, ongeacht hun voeding. - bij muizen die vervuilde lucht inademden, waren de bloedvaten abnormaal uitgezet, terwijl de muizen die vette voeding kregen (ongeacht de kwaliteit van de ingeademde lucht), er nog erger aan toe waren.

Artikel gepubliceerd door op 14/02/2006

Bronnen: Sun, Q. The Journal of the American Medical Association, Dec. 21, 2005; vol 294: pp 3003-3010.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten

image_format_460_230

Wat is atherosclerose?

 • Atherosclerose is één van de frequentste en dodelijkste ziekten van de Westerse wereld. Nochtans is een doeltreffende ...
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating