• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Vermoeidheid door beeldschermwerk. Wat moet ik doen?

Vermoeidheid door beeldschermwerk. Wat moet ik doen?

Bijna iedereen werkt tegenwoordig met de computer, de ene al wat meer dan de andere. De laatste jaren is het aantal klachten ook enorm gestegen. Aan het eind van de dag hebben veel mensen last van vermoeidheid, droge ogen en zelfs hoofdpijn. Hoe komt dat en wat kunnen we eraan doen? We stelden de vraag aan oogarts dr. Xavier Subirana.

 

Welk type problemen kan beeldschermwerk veroorzaken?

Dr. Xavier Subirana: De beeldschermen op zich veroorzaken geen enkele pathologie. Maar er komt wel heel veel visueel werk bij kijken met een heel specifiek karakter. Mensen die urenlang naar het beeldscherm staren, kunnen daardoor een aantal symptomen ontwikkelen, zoals vermoeide ogen aan het eind van de dag, droge ogen waardoor de drang ontstaat om er druppels in te doen om ze te bevochtigen, en soms ook hoofdpijn. Typisch is dat deze symptomen ‘s ochtends niet aanwezig zijn en geleidelijk aan opkomen naarmate we langer voor het beeldscherm zitten om dan aan het eind van de dag een climax te bereiken. Ze worden dus wel degelijk veroorzaakt door de inspanning die de ogen voor het beeldscherm moeten doen. Opvallend is namelijk dat ze in de vakantie verdwijnen.

Wat moeten we doen als we vermoeide computerogen hebben?

Eerst en vooral moet u naar een oogarts om te laten nagaan of er een sprake is van een gezichtstoornis. Die moet in eerste instantie een eventuele afwijking van het brekingsvermogen van het oog opsporen (refractie), hoe klein die ook is. Een heel lichte verziendheid of een lichte vorm van astigmatisme (onduidelijk zien door ongelijke breking van hoornvlies of lens) die normaal in het dagelijkse leven niet hinderlijk zijn, kunnen veel leed veroorzaken als de ogen intensief moeten werken. Het volstaat dan om voor het werk aan de computer een bril te dragen die deze kleine afwijking corrigeert om de symptomen weg te nemen.

Daarnaast moet de arts een eventuele ongelijkheid in het binoculair zicht wegwerken. Veel mensen hebben een lichte vorm van heteroforie of latent scheelzien (de ruststand van de ogen wijkt af van de rechte oogstand), maar compenseren dat met hun oogspieren. Voor een beeldscherm kan die permanente inspanning echter tot vermoeidheid leiden.

De meest voorkomende oorzaak van vermoeide ogen is convergentiezwakte, dat betekent dat beide ogen onvoldoende lang naar elkaar toe kunnen bewegen. Om een goed binoculair zicht van nabij te hebben moeten beide ogen zich nochtans symmetrisch naar het centrum van het beeldscherm richten.

Een andere oorzaak van vermoeidheid, maar dan bij 40-plussers, kan het gevolg zijn van beginnende ouderdomsverziendheid. Zien van dichtbij vergt een aanpassing van de ooglens, maar die werkt met de jaren almaar minder goed en dat leidt tot ouderdomsverziendheid. Dan wordt een bril voor dichtbij-zien - en dus ook voor beeldschermwerk - noodzakelijk.

Artikel gepubliceerd door op 23/07/2013

Dit artikel maakt deel uit van het dossier Mijn ogen zijn vermoeid: wat is er aan de hand?

Vindt u het artikel interessant?