• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Vatbaar of niet?

Vatbaar of niet?Zoals beloofd, eindigen we de reeks over het colloquium "De mens testen" met vatbaarheidstests. Deze zijn van belang in ons dagelijks leven en zouden een grote invloed kunnen hebben op de markt van de tewerkstelling.

Vatbaarheidstests moeten worden onderscheiden van voorspellende tests. Vatbaarheidstests worden sterk beïnvloed door de omgeving terwijl voorspellende tests met zekerheid het ontstaan van een ziekte bepalen. Het is dus een genetische test die dient om het risico op het optreden van een bepaaldeziekte bij iemand te evalueren.Vatbaarheidstests leveren een zekere graad van waarschijnlijkheid, verklaart Prof. J.J. Cassiman (Katholieke Universiteit Leuven). Als een dergelijke test wijst op eengenetische afwijking, loopt de persoon in kwestie een groot risico om de ziekte te krijgen. Als de test negatief is, is het risico niet verhoogd, maar daarom nog niet onbestaande.De bekendste test is de test om borstkanker (mammacarcinoom) op te sporen. Die test spoort het BRCA-gen (BRCA = BReast CAncer) op. Borstkanker is immers tot op zekere hoogte erfelijk. Men kent reeds enkele honderden varianten van twee genen, nl. BRCA1 en BRCA2. 5 tot 10% van de gevallen van borstkanker is te wijten aan dergelijke varianten. Een vrouw met een dergelijke mutatieloopt tweemaal meer risico om borstkanker te ontwikkelen. Ze loopt ook meer risico (10%) om ovariumkanker te krijgen.Als een persoon een dergelijke mutatie draagt, is een strikter preventief beleid aangewezen. Men kan de ziekte dan veel vroeger opsporen. Maar een positieve test brengt uiteraard ook stress teweeg. De test mag dan ook enkel worden uitgevoerd als de betrokkene erin toestemt en deze moet dan worden begeleid.De vatbaarheid kan betrekking hebben op frequente ziekten, zoals hart- en vaatziekten, of minder frequente aandoeningen, zoals een specifieke gevoeligheid voor een toxische stof. Hoewel dat nog niet wordt gedaan, zou de test ook kunnen worden gebruikt bij aanwervingsprocedures.Dergelijke tests hebben uiteraard belangrijke ethische gevolgen en moeten dan ook het onderwerp vormen van democratische debatten.Binnenkort zal de Koning Boudewijn-Stichting een boek publiceren met alle mededelingen en debatten die op 20 april werden gehouden. Tegen het einde van het jaar zullen conferenties voor 'leken' plaatsvinden. We zullen u daarvan op de hoogte houden.

Artikel gepubliceerd door op 13/05/2002

Bronnen: Conferentie 'De mens testen', Koning Boudewijn-Stichting, Sheraton Hotel, Brussel, 20 april 2002.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten