• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Vasculaire aangezichtspijn of migraine?

Vasculaire aangezichtspijn of migraine?

Door een gebrek aan kennis, kan aangezichtspijn verward worden met migraine. En dat terwijl de crisissen in beide gevallen heel verschillend zijn. De pijnintensiteit is anders, net zoals het al dan niet unilateraal optreden en het ritme van de crisissen.

Aangezichtspijn is niet hetzelfde als migraine

Vasculaire aangezichtspijn (VAP) is een van die ziekten die zelden voorkomt.
En dat is maar goed ook, de ziekte gaat gepaard met uitzonderlijk pijnlijke crisissen. De specifieke pijn komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen en begint meestal op jonge leeftijd, tussen de leeftijd van twintig en de veertig jaar.
De ziekte verschilt op heel wat vlakken van migraine.

De diagnose berust uitsluitend op een vraaggesprek. De beschrijving die de patiënt geeft van de crisissen en hun evolutie volstaat meestal om het over een algie te kunnen hebben. Maar omdat aangezichtspijn niet zo goed gekend is, worden de crisissen vaak al dan niet ten onrechte toegeschreven aan oog-, neus-, tand- of zenuwaandoeningen of ook aan ernstige migraine. Dat maakt dat het stellen van een correctie diagnose lang op zich kan laten wachten, gemiddeld tien à vijftien jaar.

Een crisis van vasculaire aangezichtspijn

De crisissen duren gemiddeld anderhalf uur, of ongeveer vijftien minuten om de twee à drie uur. In tegenstelling met migraine waarbij de pijn progressief heviger wordt, bereikt de pijn in geval van een algie al heel snel zijn 'hoogtepunt', op niet meer dan een paar minuten tijd. De intensiteit van de pijn is bijzonder hoog en wordt door patiënten wel eens omschreven als 'afschuwelijk'.
De pijn bevindt zich altijd aan een enkele en dezelfde kant van het gelaat. De pijn is vaak geconcentreerd op ooghoogte, maar kan zich ook verspreiden naar de hele helft van het gelaat en zelfs naar de hals en de schouder.

In tegenstelling tot migraine gaat vasculaire pijn in het gelaat zelden gepaard met misselijkheid en braken. Het oog wordt wel rood en traant en de pupil is kleiner. Het neusgat aan de getroffen kant kan verstopt zijn of neusloop vertonen. De pijn gaat gepaard met motorische onrust of agitatie, wat niet het geval is bij migraine.

Bijgewerkt door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 28/10/2016
Origineel artikel geschreven door op 17/04/2007

Bronnen: Association française contre l'algie vasculaire de la face (AFCAVF), www.afcavf.fr.

Vindt u het artikel interessant?