• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Vaccins zijn nuttig!

Vaccins zijn nuttig! De Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde is voorstander van de preventie van ernstige ziekten bij kinderen en lanceert een grootschalige nationale sensibiliseringscampagne om baby's te laten inenten.

Uit een enquête die werd uitgevoerd voor de Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde (BVK) blijkt dat 84 % van de 600 ondervraagde jonge moeders vaccinatie essentieel vindt tijdens het eerste levensjaar van hun kind. Ze vinden het belangrijk om hun kind goed te beschermen tegen ziekten. Toch betreurt maar liefst 49 % het gebrek aan informatie over het onderwerp. Ze hebben het volste vertrouwen in de kinderarts, Kind & Gezin en de huisarts om hun baby te laten inenten, maar toch blijven er informatieleemten bestaan. Zo weet 47,2 % van de moeders niet dat vaccinatie tegen polio verplicht is, is 38 % ervan overtuigd dat hun kind geïmmuniseerd is tegen tuberculose en denkt 24 % dat hun uk beschermd is tegen meningitis type B, terwijl er daartegen gewoonweg geen vaccins bestaan! Vandaar dat de BVK besloot om een brochure uit te geven onder de titel "Kindervaccinatie vandaag de dag", met daarin bondige en concrete antwoorden op de belangrijkste vragen waarmee ouders zitten. U vindt er ook een vaccinatieschema. De brochure is verkrijgbaar bij kinderartsen, huisartsen, in kinderdagverblijven en op beurzen rond kinderen.

Een nieuwigheid: het hexavalent vaccin

Een vaccin is een substantie die ontwikkeld wordt op basis van de pathogene stoffen van de ziekte zelf, waarvan het infectieuze karakter verminderd of tenietgedaan wordt. Het wordt toegediend aan kinderen, zodat hun organisme de nodige antilichamen produceert om later de doelziekte te bestrijden. De risico's van het vaccin zijn miniem en blijven meestal beperkt tot lokale bijwerkingen (roodheid op de injectieplaats) of, in zeldzamer gevallen, tot een koortsaanval. De kans om de ziekte op te lopen, is uiterst klein. Het is aan te raden om kinderen te laten inenten vanaf twee maanden. Vanaf dit jaar beschermt één enkele injectie met het hexavalente vaccin de baby tegen 6 ziekten: poliomyelitis, difterie, tetanus, kinkhoest, meningitis met H. influenzae (type b) (Hib) en hepatitis B. Kwestie van het kind niet te kwellen met verschillende prikken… Door uw kind te laten vaccineren, beschermt u het tegen ernstige en soms dodelijke ziekten. Denk eraan!

Artikel gepubliceerd door op 13/01/2004

Bronnen: Persbericht van de Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde over de lancering van de nationale campagne 'Kindervaccinatie vandaag de dag', 17 december 2003.

Vindt u het artikel interessant?