• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Vaccin tegen hepatitis B: onbewezen risico's, bewezen voordelen

Vaccin tegen hepatitis B: onbewezen risico's, bewezen voordelenHet debat steekt regelmatig de kop op: is het vaccin tegen hepatitis B verantwoordelijk voor sommige gevallen van multiple sclerose? Tot op vandaag laten studies niet toe om dit te bewijzen. Het is daarentegen wel zeker dat het vaccin wereldwijd heel wat levens red.

Eerste argwaan

Het hepatitis B virus (VHB) is zeer besmettelijk. Wereldwijd schat men dat 2,5 miljard mensen geïnfecteerd zijn, waarvan er 370 miljoen chronisch drager zijn van het virus. In 20% van de gevallen is chronische hepatitis B infectie verantwoordelijk voor levercirrose die kan evolueren tot leverkanker. Sinds meer dan 20 jaar bestaat er een vaccin dat bescherming biedt tegen de ziekte. Maar in 1994 dook argwaan op rond het vaccin: in Frankrijk legden een dertigtal professionele gezondheidswerkers klacht neer omwille van het optreden van multiple sclerose na vaccinatie. "De Franse Staat heeft die personen vergoed omdat ze, in het kader van hun beroepsactiviteit, verplicht waren om zich te laten vaccineren. Maar dit wil niet zeggen de verantwoordelijkheid van het vaccin bij het optreden van de ziekte erkend werd", zo zegt dr Yves Van Laethem, infectioloog.
.

Verband niet aangetoond

Vandaag en ondanks talrijke studies die werden uitgevoerd, is de link tussen het vaccin en de ontwikkeling van multiple sclerose niet altijd niet formeel bewezen. "Theoretisch kan men zich inbeelden dat een component van het vaccin een auto-immuunreactie kan uitlokken. Bij deze reactie kunnen antilichamen in plaats zich te richten tegen de antigenen van hepatitis B het myeline aanvallen en op die manier multiple sclerose veroorzaken." Op dit moment, zelfs als was er in zeldzame gevallen een oorzakelijke link, verantwoordt dit niet het stopzetten van vaccinaties die toelaten om het aantal gevallen van hepatitis Bwereldwijd drastisch te verminderen. "De risico-baten studies zijn duidelijk in het voordeel van vaccinatie", benadrukt dr. Van Laethem.

Artikel gepubliceerd door op 18/11/2008

Vindt u het artikel interessant?
 
Cerveau, Nerf, Mémoire, Psychisme, Sommeil Oeil, Bouche, Dent, Nez, Gorge, Oreille, Cheveux Coeur, Sein, Poumon, Circulation sanguine Estomac, Intestin, Foie Sexe, Rein, Système urinaire Os, Articulation, Muscle Peau, Ongle Gids Ziekten en aandoeningen Ziekten en aandoeningen
Medische encyclopedie
Vragen en antwoorden