• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  4 mening
 • Commentaren (0)

Uw lichaam aan de wetenschap schenken

Uw lichaam aan de wetenschap schenken

Sommige mensen schenken hun lichaam aan de wetenschap, om bij te dragen tot de vooruitgang van de geneeskunde.

Wat moet u precies doen?

Hoe schenk ik mijn lichaam aan de wetenschap?

Een lichaam afstaan aan de wetenschap is al bij al vrij eenvoudig.
U moet alleen maar uw wens kenbaar maken. Op sommige universiteiten kunt u daarvoor een speciaal opgesteld formulier krijgen, maar dat hoeft niet per se. Een handgeschreven document dat gedateerd en ondertekend is door de schenker en helder en ondubbelzinnig is opgesteld, volstaat.

Bewaar een kopie van het document voor uzelf en stuur het origineel naar de afdeling Anatomie van de medische faculteit van de universiteit die uw voorkeur heeft.

Normaal krijgt u dan een bevestiging toegestuurd samen met een kaartje dat u best bij uw identiteitskaart in uw portefeuille bewaart. Zo zijn uw nabestaanden op de hoogte van uw voornemen als u overlijdt.

Het is vanzelfsprekend verboden om een stoffelijk overschot te verkopen. Dat betekent dat u voor uw overlijden geen enkele financiële tegemoetkoming kunt krijgen. Dat geldt ook voor uw nabestaanden en erfgenamen. Sommige medische faculteiten betalen wel - gedeeltelijk of  volledig - de kosten van de teraardebestelling.

Op het moment dat de schenker overlijdt, moeten de nabestaanden aangifte doen op de gemeente of het stadsbestuur en de documenten overhandigen met de wilsbeschikking van de overledene over de lichaamsafstand. Het is belangrijk dat deze stappen snel worden gezet. Het lichaam moet namelijk binnen twee dagen (48 uur) na het overlijden worden overgedragen.

Denk er ook om dat de stoffelijke resten van de overledene pas begraven kunnen worden als alle onderzoeken zijn afgerond. Dat kan weken, maanden, soms zelfs jaren na het tijdstip van overlijden zijn. De familie wordt trouwens niet automatisch op de hoogte gebracht van de dag waarop de teraardebestelling plaatsvindt. Alleen de rustplaats van de overledene wordt meegedeeld.

Voorwaarden om een lichaam te kunnen afstaan, zijn onder meer:

 • De persoon moet overleden zijn in België;

 • Er mag geen autopsie zijn aangevraagd.

Waarvoor worden de stoffelijke overschotten gebruikt?

Ze worden gebruikt voor medisch-wetenschappelijk onderwijs aan studenten geneeskunde. Ze kunnen ook gebruikt worden in klinische onderzoeken of voor de ontwikkeling van nieuwe biotechnologieën.

Bijgewerkt door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 02/05/2014
Origineel artikel geschreven door op 09/03/2004

Bronnen: http://notaire.be Gemeenteadministratie van Elsene

Vindt u het artikel interessant?
 
Cerveau, Nerf, Mémoire, Psychisme, Sommeil Oeil, Bouche, Dent, Nez, Gorge, Oreille, Cheveux Coeur, Sein, Poumon, Circulation sanguine Estomac, Intestin, Foie Sexe, Rein, Système urinaire Os, Articulation, Muscle Peau, Ongle Gids Ziekten en aandoeningen Ziekten en aandoeningen
Medische encyclopedie
Vragen en antwoorden