• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  7 mening
 • Getuigenissen (0)

Uitgezaaide borstkanker onder de loep

Uitgezaaide borstkanker onder de loep

Uitgezaaide borstkanker is minder bekend bij het grote publiek. Zoals de naam aangeeft, gaat het om borstkanker met uitzaaiingen of metastasen. Die uitzaaiingen kunnen zich manifesteren bij een recidief (hervallen) of al van meet af aan bij de diagnose van borstkanker.  

Wat moet u weten over uitgezaaide borstkanker?

Als borstkanker uitzaait…

Uitzaaiingen zijn tumoren die ontstaan uit kankercellen die zich hebben losgemaakt van de oorspronkelijke tumor (de zogenaamde primaire tumor). Bij borstkanker zijn het dus kankercellen van het borstweefsel die zich via de lymfevaten of bloedvaten verspreiden naar andere organen en zich daar nestelen, vermeerderen en nieuwe tumoren vormen, uitzaaiingen dus. Soms blijven de kankercellen in een orgaan in een soort sluimertoestand zitten en worden ze op een gegeven moment wakker onder invloed van grotendeels onbepaalde factoren.

Ook als de nieuwe tumor zich in een ander orgaan vormt, het bot bijvoorbeeld, zijn de kankercellen van de tumor dezelfde als de cellen van de primaire tumor. In dit geval zijn het dus kankercellen van de borst en geen kankercellen van het bot. Maar het gaat wel om een uitzaaiing van borstkanker en niet om botkanker.

De organen waar uitzaaiingen van borstkanker meestal ontstaan, zijn het bot, gevolgd door de lever, de longen, het borstvlies en de hersenen. Soms komen ze ook voor in de huid en de klieren.

Uitzaaiingen: van bij het begin of een recidief van borstkanker?

Deze uitzaaiingen kunnen zich al van bij het begin vormen en dus op hetzelfde moment gediagnosticeerd worden als de primaire borstkanker. Maar ze kunnen ook voortkomen uit een recidief na een eerste borstkanker.

De uitzaaiingen kunnen - volledig los van de leeftijd - 5, 10 of 15 jaar na de eerste diagnose optreden ook als de behandelingen, onderzoeken en jaarlijkse mammografieën succesvol zijn geweest.

Het exacte percentage uitgezaaide borstkankers is niet bekend omdat de kankerregisters alleen het totale aantal sterfgevallen vermelden, zonder onderscheid te maken tussen de sterfgevallen (wel of niet als gevolg van een redicief).

Maar geschat wordt dat ongeveer 20 tot 30 % van de patiënten die voor borstkanker worden behandeld in een latere fase uitzaaiingen krijgen en dat 5 % van de borstkankers van meet af aan uitgezaaid is.

Bijgewerkt door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 19/10/2016
Origineel artikel geschreven door op 21/01/2015

Bronnen: Rapport Here & Now, La femme invisible, Pamela Abbott, Novartis Oncology, 2013. Onco Languedoc-Roussillon, Référentiel cancers du sein localement avancés et métastasiques, janvier 2013, http://www.oncolr.org/upload/Espace_patients/Referentiels_regionaux/ONCO_LR_Referentiel_sein_localement_avance_et_metastatique_janv_2013.pdf.  Société canadienne du cancer, www.cancer.ca. Institut national du cancer, www.e-cancer.fr. Europa Donna, Coalition européenne contre le cancer du sein, http://www.europadonna.org/wp-content/uploads/MetastaticBreastCancer-fr.pdf.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten

image_format_460_230

Mammografie

 • Technische fiche: klassiek radiologisch onderzoek Zie ook: echografie van de borsten - RMI van de borsten 
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating