• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

'U zult niet meer in pijn baren...'

'U zult niet meer in pijn baren...'Sinds vele jaren kunnen vrouwen bevallen met veel minder of zelfs zonder pijn. Toch hebben de mensen nog veel vragen over epidurale anesthesie, ook al bestaat de techniek reeds meer dan 100 jaar.

De Belgische Vereniging voor Locoregionale Anesthesie (BARA, Belgian Association for Regional Anesthesia) heeft daarvoor met de steun van AstraZeneca een videocassette gemaakt.De Belgian Association for Regional Anesthesia (BARA) is vorig jaar van start gegaan en bestaat uit anesthesisten die veel belangstelling hebben voor locoregionale anesthesie. De leden van de groep komen uit alle streken van het land en zowel uit universitaire als niet-universitaire ziekenhuizen. De BARA wil de ontwikkeling van locoregionale anesthesie bevorderen. Er werden dan ook verschillende werkgroepen opgericht: een werkgroep voor centrale zenuwbloks, een groep voor perifere zenuwbloks, een werkgroep voor verloskundige anesthesie en een werkgroep voor epidemiologie.

Zien om te begrijpen

Na één jaar activiteit telt de vereniging bijna 500 leden, dus ongeveer 30% van de Belgische anesthesisten of anesthesisten in opleiding. Omdat er zoveel vragen zijn over epidurale anesthesie heeft de BARA een informatieve video gemaakt die een beter inzicht geeft in de pijn bij een bevalling. De video beschrijft de mechanismen en de verschillende oplossingen die de artsen hun patiënten kunnen aanbieden. De cassette werd gecreëerd met de steun van AstraZeneca, een bedrijf met een wereldwijde expertise op het gebied van anesthesie.De pijn bij de bevalling ontstaat in de wand van de baarmoeder, waar zich zenuwvezels bevinden. Het pijnsignaal wordt door de zenuwen via het ruggenmerg naar de hersenen gebracht. Sommige vrouwen kunnen de pijn zeer goed verdragen met relaxatie- en ademhalingstechnieken. Verandering van houding, stappen en massage versnellen de arbeid en maken de contracties draaglijker. Maar als die technieken niet blijken te volstaan, kan worden overgegaan tot epidurale anesthesie.

Zelfcontrole

Bij epidurale pijnstilling of anesthesie wordt de geleiding van de pijn in het ruggenmerg verminderd (analgesie) of geblokkeerd (anesthesie). De techniek is eigenlijk eenvoudig.

 • Eerst wordt de huid van de rug van de aanstaande moeder verdoofd.
 • Dan wordt er een naald ingebracht.
 • Vervolgens wordt een plastic buisje (katheter) door de holle naald gestoken en daarna wordt de naald uitgetrokken.
 • De analgeticum wordt op die plaats geïnjecteerd en de dosis wordt naargelang de behoeften van de patiënte aangepast. De pijncontrole gebeurt door de anesthesist of door de patiënte zelf door middel van een pomp.
Eenzelfde procedure wordt toegepast bij een keizersnede, een operatie die onder anesthesie moet gebeuren. Men geeft dan gewoonweg een hogere dosis van het product.
De cassette wordt gratis verdeeld in alle Belgische diensten van anesthesie.

Artikel gepubliceerd door op 10/12/2002

Bronnen: Persconferentie van de BARA 'Pijncontrole bij de bevalling voor een bevalling met kennis van zaken', 28 november 2002 (Sint-Anna-Sint-Remigiuskliniek, Brussel).

Vindt u het artikel interessant?