• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  2 mening
 • Commentaren (0)

Tuberculose: ook in België

Tuberculose: ook in België

Tuberculose is een zeer besmettelijke luchtwegenaandoening, maar sinds de ontwikkeling van een vaccin in de jaren 1920 is ze gelukkig sterk teruggedrongen.

De ziekte is wel nooit helemaal verdwenen. Het aantal gevallen daalt ook nu nog altijd, maar wel veel trager dan vroeger.

 

Tuberculose: even opfrissen

Tuberculose wordt bij ons vooral veroorzaakt door een bacterie, de zogenaamde Koch-bacil.
De ziekte is heel besmettelijk en wordt overgedragen langs de lucht. Als een besmette patiënt hoest of lacht, komen er in de omgeving fijne druppeltjes speeksel terecht die de bacil bevatten.

Meestal worden de longen getroffen (hoesten dat weken kan duren, soms ook fluimen die bloed bevatten), maar de bacterie kan ook andere organen aantasten.

Tuberculose kan vandaag behandeld worden, maar de ziekte is nog altijd potentieel dodelijk. In België overlijdt 8,5% van de patiënten.
De behandeling van tuberculose duurt altijd lang - in de lichtste gevallen zes maanden antibiotica - en ze heeft ook bijwerkingen.

Tuberculose in België: een stand van zaken

 • Eerst het goede nieuws.
  Het aantal gevallen van tuberculose daalt in ons land, net zoals elders in Europa. In 2012 werden bij ons 987 gevallen geregistreerd (dat zijn de recentste, door het Fares gepubliceerde cijfers). Dat is het laagste cijfer ooit opgetekend.
  Deze resultaten zijn nochtans minder goed dan ze zouden moeten zijn. De daling van het aantal gevallen ligt namelijk duidelijk lager dan in de jaren 1990.
 • Tuberculose is duidelijk een armenziekte.
  Ze komt in de grootsteden ruim vier keer meer voor. Daar zijn de concentraties van achtergestelde bevolkingsgroepen - vaak migranten - groter.
  De zwaarst getroffen steden zijn Brussel (312 gevallen, 27,4 besmette mensen per 100.000 inwoners), Luik (slechts 44 gevallen, maar 22,5 besmette mensen per 100.000 inwoners) en Antwerpen (20,7 besmette mensen per 100.000 inwoners, wat neerkomt op 104 gevallen). Ook bij gedetineerden ligt het aantal zieken verhoudingsgewijs erg hoog.
 • 38,7% van de geregistreerde zieken waren in 2012 tussen 25 en 44 jaar oud.
  Er is een leeftijdsverschil tussen de verschillende bevolkingsroepen. Bij de autochtone Belgen zijn de meeste zieken bejaarden, in de migrantenbevolking worden vooral jonge volwassenen ziek.

Bijgewerkt door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 18/08/2014
Origineel artikel geschreven door op 08/04/2002

Bronnen: Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT): http://www.vrgt.be

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten