• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  1 mening
 • Getuigenissen (0)

Therapieën in geval van voortijdige zaadlozing: hoe doeltreffend zijn ze?

Therapieën in geval van voortijdige zaadlozing: hoe doeltreffend zijn ze?

Bij voortijdige zaadlozingen horen vaak psychologische factoren, hetzij als oorzaak, hetzij als gevolg van de problemen. Een grootschalige studie heeft zich onlangs gebogen over het nut van psychologische of sociale therapieën voor de behandeling van voortijdige zaadlozingen.

Voortijdige zaadlozing en psychologische factoren

Voortijdige zaadlozingen zijn zeer dikwijls te wijten aan stress, spanningen en angst. De opwinding en het genot gaan snel, te snel zelfs naar hun hoogtepunt zodat men er de controle over verliest. Het begrip 'voortijdige zaadlozing' heeft geen echte betekenis, aangezien er geen voorgeschreven duur bestaat voor een seksuele penetratie. Elke zaadlozing die te vroeg gebeurt volgens de wens van een van beide partners, verdient echter extra aandacht. Dit houdt in dat hulp moet gezocht worden, maar welke soort hulp? Vaak wordt psychologische hulp aanbevolen, maar tot nu toe beschikten we niet over betrouwbare gegevens over de doeltreffendheid van deze soort therapie. De Cochrane Collaboration heeft onlangs de verschillende onderzoeken bestudeerd die gewijd werden aan psychologische en sociale ingrepen tegen voortijdige zaadlozingen.

 

Zijn psychologische behandelingen doeltreffend tegen voortijdige zaadlozingen?

Een belangrijke opmerking: er bestaan weinig studies over psychologische behandelingen tegen voortijdige zaadlozingen. Bovendien hadden deze studies betrekking op weinig mensen. Ze kunnen dus geen aanleiding geven tot zeer betrouwbare resultaten. Op basis van de op dit ogenblik beschikbare bewijzen, hebben de auteurs nochtans kunnen vaststellen dat de psychologische therapieën, in het bijzonder de cognitieve therapieën, in zekere mate doeltreffend zijn in geval van voortijdige zaadlozingen. De onderzoekers kwamen tot dezelfde conclusie wanneer deze therapieën toegepast werden in combinatie met bepaalde geneesmiddelen.

 

Artikel gepubliceerd door op 22/08/2011

Bronnen: Melnik, T. et al., The Cochrane Library, DOI: 10.1002/14651858.CD008195.pub2, augustus 2011.

Vindt u het artikel interessant?