• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Telefonische hulp en rookstop : een bewijs van doeltreffendheid !

Telefonische hulp en rookstop : een bewijs van doeltreffendheid !In de Verenigde Staten en Europa bestaan reeds vele centra die telefonisch hulp bieden bij het stoppen met roken. Nu is de doeltreffendheid van een dergelijke aanpak wetenschappelijk bewezen : telefonische hulp verdubbelt de kansen op succes !

Rokers die gemotiveerd zijn of een motivatie willen zoeken om te stoppen met roken, kunnen een gratis nummer bellen, waarbij ze te woord worden gestaan door teleoperatoren, die hen helpen bij stoppen met roken. Maar de doeltreffendheid van die oproepcentra was nog niet bewezen.Over een periode van 16 maanden werden 3.282 proefpersonen gerekruteerd. De proefpersonen werden willekeurig in twee groepen ingedeeld : groep A werd meteen naar een adviseur verwezen, groep B diende enkele dagen na ontvangst van informatiedocumenten over rookstop opnieuw te telefoneren om dan te worden verwezen naar een adviseur (groep B).De proefpersonen uit groep B die niet terugbelden, vormen dus de controlegroep (groep B2). Groep B2 vertegenwoordigde 64% van de totale groep B.De deelnemers van groep A werden op statistische wijze ingedeeld in twee subgroepen A1 en A2 : proefpersonen die zouden teruggebeld hebben (A1) en proefpersonen die dit niet zouden gedaan hebben (A2), als ze niet dadelijk zouden zijn behandeld. Zo konden de subgroepen 1 en 2 van A en B worden vergeleken, wat essentieel was. En wat blijkt dan ?

 • Het percentage geslaagde rookstop was hoger in subgroep A1 en subgroep B1, wat niet verwonderlijk is, aangezien die proefpersonen duidelijk het meest gemotiveerd waren.
 • Maar de resultaten in subgroep A2 waren beter dan in subgroep B2, wat de doeltreffendheid van de telefonische hulp bewijst. Het percentage rokers dat na 1 en 12 maanden gestopt was met roken, bedroeg resp. 20,7% en 7,5% in subgroep A2 en 9,6% en 4,1% in subgroep B2.
De oproepcentra versterkten de motivatie van de rokers en verdubbelden zo de kans op succes met 1 jaar.

Artikel gepubliceerd door op 11/02/2003

Bronnen: Zhu S.H. et al. Evidence of real world effectiveness of a telephone quitline for smokers. N. Engl. J. Med., 347: 1087-1109, 2002.

Vindt u het artikel interessant?