• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Talrijke hartpatiënten weten niet dat ze suikerziekte hebben

Talrijke hartpatiënten weten niet dat ze suikerziekte hebbenDe stoornissen die voorbeschikken tot het optreden van diabetes (of suikerziekte), nl. glucose-intolerantie, zouden een zeer goede aanwijzing zijn van het risico van een recidief (nieuwe aanval) van myocardinfarct (afsterven van hartspierweefsel).

Net zoals hypertensie (hoge bloeddruk), roken en overgewicht is diabetes één van de belangrijkste cardiovasculaire risicofactoren (bijv. cerebrovasculair accident). Welnu, de resultaten van een studie hebben aangetoond dat glucose-intolerantie (een stoornis van het metabolisme die voorbestemt tot diabetes) op zich een risico inhoudt bij patiënten die reeds een myocardinfarct hebben doorgemaakt.Meer dan 180 Zweedse patiënten die wegens een infarct in het ziekenhuis waren opgenomen en geen bekende diabetes hadden, hebben deelgenomen aan de studie (gemiddelde leeftijd 64 jaar). De bloedglucoseconcentratie (of glycemie) werd gemeten bij opname, bij ontslag en 3 maanden later. 35% van de patiënten vertoonde een aanleg tot diabetes bij ontslag en 40% 3 maanden later. 31% van de patiënten vertoonde duidelijk suikerziekte bij ontslag en 25% na 3 maanden.Tot besluit, veel hartpatiënten die een myocardinfarct krijgen, weten ze niet dat ze aan suikerziekte lijden. Afwijkingen van de glucosetolerantie kunnen bij die personen nochtans zeer gemakkelijk worden opgespoord.Bij patiënten die het ziekenhuis verlaten na een myocardinfarct, is het dus zeer nuttig steeds diabetes of glucose-intolerantie op te sporen. Dan kunnen maatregelen worden genomen om een recidief te voorkomen.

Artikel gepubliceerd door op 30/07/2002

Bronnen: Norhammar A. et al., Lancet, 359: 2140-44, 2002.

Vindt u het artikel interessant?