• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Tabak is dodelijk voor de vruchtbaarheid van vrouwen... en mannen

Tabak is dodelijk voor de vruchtbaarheid van vrouwen... en mannen Zwangere vrouwen krijgen altijd de raad om niet te roken, en ook vrouwen die een kind willen, krijgen te horen dat ze nog vóór de bevruchting moeten stoppen met roken. Vaak vergeet men echter om diezelfde boodschap te geven aan toekomstige vaders! Tabak heeft immers niet alleen een nefaste invloed op de vrouwelijke, maar ook op de mannelijke vruchtbaarheid…

De analyse van de verschillende studies over dit thema biedt een heel interessant overzicht van de schadelijke invloed van tabak op de vruchtbaarheid, en dat bij beide geslachten.

Bij vrouwen

 • Volgens een Franse studie die in 1988 verscheen, hebben rokende vrouwen 15 % minder kans om het jaar daarop zwanger te worden.
 • Die vaststelling wordt bevestigd in verschillende Europese en Amerikaanse studies, die ook melding maken van een verhoogd percentage spontane abortussen.
 • Hoe meer iemand rookt, hoe lager zijn of haar vruchtbaarheid.
 • De negatieve effecten zijn omkeerbaar door te stoppen met roken.
 • Rokende vrouwen lopen meer kans om vroegtijdig in de menopauze te komen.
 • De slaagkansen van in-vitrofertilisatie (IVF) bedragen de helft minder bij rooksters.

Bij mannen

 • Als de man meer dan 15 sigaretten rookt per dag, verlengt de spontane conceptietijd.
 • Roken vermindert de hoeveelheid en de kwaliteit van de zaadcellen.
 • De bestanddelen van sigarettenrook beschadigen het DNA van de zaadcellen.
 • Net als bij vrouwen vermindert de kans op een zwangerschap na IVF sterk als de man rookt.
 • Medisch begeleide voortplanting leidt gemiddeld in 38 % van de gevallen tot een zwangerschap, maar als de man rookt, is dat slechts 22 %.
 • De kans op een vroegtijdige spontane miskraam stijgt als de partner rookt.
 • Prenatale blootstelling aan tabak van de moeder verhoogt het risico op wiegendood.
Moraal van het verhaal: vrouwen moeten niet alleen stoppen met roken als ze een kind willen, maar moeten hun partner er ook toe aanzetten om hun voorbeeld te volgen!!!

Artikel gepubliceerd door op 24/05/2005

Bronnen: 28e Journées nationales du Collège national des gynécologues et obstétriciens français, maart 2005.

Vindt u het artikel interessant?