Stress op het werk: wat zijn de risicofactoren en hoe besparen we het ons?

Gepubliceerd door Brigitte Bègue, gezondheidsjournaliste op 03/05/2016 - 15h15
-A +A

PUB

Meer gestreste vrouwen dan mannen

Als bij een werknemer meerdere van die factoren aanwezig zijn, kan er zich onbehagen op het werk ontwikkelen. Globaal gezien hebben vrouwen meer met stress te kampen dan mannen, omdat ze vaker minder bevredigende beroepen uitoefenen en omdat ze hun beroeps- en gezinsleven moeten combineren. Voor sommige activiteiten is het risico hoger dan voor andere. Het is bijvoorbeeld meer het geval bij middenmanagers of afdelingshoofden (die tussen de directie en de teams op het terrein staan) dan bij de hogere bedrijfsleiding en ook meer bij bedienden in de tertiaire sector (banken, verzekeringswezen, persoonsgebonden dienstverlening, zorgsector, enz.) dan bij die in de industriële sector.

Opgelet voor overinvestering in het werk

Maar niet alle werknemers reageren op dezelfde manier .

“Er is geen emotionele gelijkheid tussen individuen,” aldus dr. Légeron. «Sommige werknemers zijn angstiger van aard dan andere, maar als variabele mogen we dat verwaarlozen. Anderzijds tonen heel wat studies aan dat de werknemers die het grootste risico lopen om ontwricht te raken geen luiwammesen zijn! Integendeel, het zijn vaak mensen die net heel geëngageerd met hun werk bezig zijn of die zich zelfs te hard inzetten”.

We moeten ons leren beschermen tegen stress

Werknemers moeten zich voor deze realiteit dus beschermen. Maar dat is niet altijd eenvoudig.

In Québec leren kinderen bijvoorbeeld al vanaf de basisschool (met zes jaar dus) met stress om te gaan, een heel andere situatie dan bij ons! Dr. Légeron: “Relaxatie- of meditatietechnieken waarvan de effecten wetenschappelijk bewezen zijn, kunnen een hulpmiddel zijn om er niet onderdoor te gaan. Mensen kunnen ook leren om anders te redeneren, om te relativeren of om hun weerbaarheid te vergroten als ze ontmoedigd of boos zijn. Ook lichaamsbeweging kan helpen, net als lachen, zich iets leuks gunnen, een hobby hebben, positieve gevoelens ontwikkelen, enz.”.

Als uw stresspeil te hoog is, mag u zeker niet aarzelen om een dokter te raadplegen en aan te kloppen bij de instanties die het personeel vertegenwoordigen en bij het CHSCT (Comité voor Gezondheid, veiligheid en arbeidsomstandigheden). Trap vooral niet in de valkuil van een glaasje alcohol of een sigaret. Die brengen tijdelijk wek ontspanning, maar op termijn lossen ze niets op, integendeel zelfs.

Gepubliceerd door Brigitte Bègue, gezondheidsjournaliste op 03/05/2016 - 15h15

Entretien avec le Dr Patrick Légeron, psychiatre à l’hôpital Saint-Anne à Paris et fondateur de Stimulus, cabinet spécialisé dans le conseil aux entreprises sur les problèmes du stress et du bien-être au travail. Auteur du livre « Le stress au travail, un enjeu de société », Odile Jacob.

* Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUB