• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Stress op het werk verhoogt het risico op het metabool syndroom

Stress op het werk verhoogt het risico op het metabool syndroom Hoe groter de stress op het werk, hoe hoger het risico op het ontwikkelen van het metabool syndroom. Het risico kan in dat geval zelfs verdubbelen. Het syndroom speelt een rol bij het optreden van cardiovasculaire aandoeningen en diabetes.

Stress is een cardiovasculaire risicofactor

Eerdere studies wezen al op het verband tussen stress en coronaire aandoeningen, maar nog nooit was er zo'n uitgebreide studie als de laatste waarbij meer dan 10.000 mannen en vrouwen, die gerekruteerd werden tussen 1985 en 1988, gedurende gemiddeld veertien jaar gevolgd werden.
Het waren allemaal overheidsambtenaren die toen tussen 35 en 55 jaar oud waren. Ze werden tot vier keer toe bevraagd over de stress op het werk en dat aan de hand van een vragenlijst. Tijdens de follow-up werden de proefpersonen ook onderzocht op het metabool syndroom: het meten van de tailleomtrek, de bloeddruk, het triglyceridengehalte, het HDL cholesterolgehalte en het glycemiegehalte in nuchtere toestand. Proefpersonen die in de studie gedefinieerd werden als mensen met het metabool syndroom vertoonden minstens drie van de vijf volgende risicofactoren: abdominale obesitas, teveel triglyceriden, een te hoog cholesterolgehalte, arteriële hypertensie en glycemie in nuchtere toestand.

Een verdubbeld risico op het metabool syndroom

Hoe meer stress, hoe groter het risico op het metabool syndroom, zo blijkt. Bij mensen die drie keer vaker blootgesteld worden aan lange periodes van stress verdubbelt het risico op het metabool syndroom. Dat verband wordt nog versterkt door andere risicofactoren als roken, een gebrek aan lichaamsbeweging, een onevenwichtige voeding en een overmatige consumptie van alcohol. Mensen met overgewicht werden niet opgenomen in dit onderzoek, maar die risicofactor volstaat niet
om het verband tussen stress op het werk en het metabool syndroom te verklaren.
Het biologisch mechanisme dat maakt dat stress het risico op het metabool syndroom doet stijgen, is nog niet uitgeklaard.

Conclusie: stress op het werk moet toegevoegd worden aan het lijstje met cardiovasculaire risicofactoren, net zoals een te hoog cholesterolgehalte, een gebrek aan lichaamsbeweging en roken bijvoorbeeld. Om nog meer schade te vermijden moeten er strategieën ontwikkeld worden om stress op het werk in te perken. Mensen die veel stress hebben op het werk of die gedurende een lange tijd blootgesteld worden aan intense stress moeten regelmatig cardiovasculair onderzocht worden.

Artikel gepubliceerd door op 03/10/2006

Bronnen: Chandola T. et coll., British Medical Journal, 23 januari 2005, versnelde on-line publicatie.

Vindt u het artikel interessant?