• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Stoppen met roken op internet: het werkt!

Stoppen met roken op internet: het werkt!Voor het eerst heeft een onderzoek aangetoond dat de ondersteuningsprogramma's op internet voor mensen die wensen te stoppen met roken wel degelijk resultaten opleveren. Een reden temeer om deel te nemen aan zo'n programma!

Hoe kunt u stoppen met roken via internet?


Verschillende websites bieden online hulp aan mensen die wensen te stoppen met roken. Dit lijkt vrij normaal aangezien de sigaret definitief afzweren de allerbeste beslissing is die een roker kan nemen voor zijn gezondheid. De verwezenlijking van deze beslissing is echter niet gemakkelijk. Er is dus een vraag naar steun voor diegenen die echt willen stoppen met roken. In België heeft de Stichting tegen Kanker Tabak Stop opgericht. Het gaat om een ondersteuningsprogramma dat tot doel heeft mensen te helpen bij het stoppen met roken. Het programma verschilt naargelang de roker: een roker die reeds beslist heeft wanneer hij zijn laatste sigaret zal roken, helpt men niet op dezelfde manier als iemand die zich nog goed voelt bij het roken… Het programma is gratis. U kunt zich inschrijven op www.rookstopcoach.be.

Tegen de sigaret is alles goed...


De website biedt verschillende ondersteuningsmogelijkheden:
- via e-mails worden dagelijks of wekelijks tips en aanmoedigingen automatisch toegestuurd,
- een persoonlijke agenda over online stoppen met roken,
- tests om te bepalen in welke fase van de rookverslaving of -afhankelijkheid men zich bevindt,
- enz.
Een waardevolle steun is de aanwezigheid op dergelijke websites van een forum, waarop de mensen die willen stoppen met roken hun indrukken, moeilijkheden en aanmoedigingen kunnen uitwisselen. In het geval van Tabak Stop hebt u ook toegang tot een gratis telefoonnummer (0800 111 00) waar men u in contact zal brengen met een tabacoloog.

Artikel gepubliceerd door op 22/07/2009

Bronnen: "Archives of Internal Medicine", mei 2009

Vindt u het artikel interessant?