• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Stijging van het gebruik van gevaarlijke producten door de jongeren

Stijging van het gebruik van gevaarlijke producten door de jongerenHet OIVO (Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties) buigt zich regelmatig over het gebruik van gevaarlijke prestatiebevorderende producten. Dit jaar toont de studie aan dat het gebruik van drugs of geneesmiddelen door jongeren sinds 2007 aanzienlijk gestegen is.

Welke zijn de gevaarlijke producten die door jongeren gebruikt worden?


Het OIVO interviewde enkele duizenden jongeren tussen 12 en 17 jaar. Uit het onderzoek blijkt dat van de producten die ze gebruiken, de meeste regelmatig door volwassenen gebruikt worden. Toch is hun gebruik door zulke jonge mensen verbazingwekkend: middelen tegen fysieke vermoeidheid, maar ook voor betere sport- of intellectuele prestaties, alsook voor een beter geheugen. De laatste twee categorieën worden wellicht vooral gebruikt tijdens de examens. Het OIVO had ook belangstelling voor andere producten die als drugs gebruikt worden: geneesmiddelen (kalmerende en stimulerende middelen, amfetamines...), diverse solventen zoals benzine, ether, lijm of andere, GHB (gamma-hydroxy-butyraat), dat voorkomt in vloeibare vorm, in poedervorm en in capsules, poppers of zelfs lachgas. Het gebruik van al deze producten gaat in stijgende lijn, maar niet allemaal in dezelfde mate. Vooral solventen hebben een aanzienlijke stijging laten optekenen: het gebruik ervan is sinds 2007 meer dan vervijfvoudigd.

Welke jongeren gebruiken de meeste producten?


 • Voor alle producten geldt dat de oudste leeftijdscategorie (jongeren uit de derde graad secundair onderwijs) het meest gebruikt.

 • De drempel om al die producten te gebruiken, ligt bij rokers duidelijk minder hoog. Waakzaamheid is dus geboden als de jongeren al roken...

 • De jongeren uit de hogere sociale klassen gebruiken meestal minder van die producten dan jongeren uit lagere sociale groepen. Jongeren die ontevreden zijn over zichzelf of over hun omgeving gebruiken vaker stimulerende middelen.

 • Het gebruik van de producten door jongens en meisjes is weliswaar verschillend, maar de verschillen zijn niet groot. Jongens gebruiken bijvoorbeeld meer middelen om hun seksuele prestaties te verbeteren.

Artikel gepubliceerd door op 07/04/2010

Bronnen: "Jongeren, stimulerende en andere producten", studie van het OIVO, maart 2010

Vindt u het artikel interessant?