• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  1 mening
 • Commentaren (0)

Statines en CVA's: met of zonder cholesterol

Statines en CVA's: met of zonder cholesterol Uit een grootschalige studie blijkt dat statines doeltreffend zijn als preventie van cerebrovasculaire accidenten, ongeacht het cholesterolgehalte van de patiënten.

Aan de studie namen meer dan 20.000 proefpersonen deel met risico op een cerebrovasculair accident (CVA). Ze werden ingedeeld in twee groepen: de ene kreeg een placebo, de andere een behandeling met simvastatine (40 mg/dag). Eén jaar later was het risico op een eerste CVA in de tweede groep gedaald met 25 % in vergelijking met de placebogroep. Dit resultaat staat los van het aanvankelijke cholesterolgehalte van de proefpersonen.

Een blijvend effect

Ander belangrijk feit: het heilzame effect van de statines houdt één jaar na de stopzetting van de behandeling aan. In deze studie werden de proefpersonen gedurende 12 maanden gevolgd, maar duurde het effect langer dan 24 maanden.

Aangezien het sterftecijfer door CVA's hoog is in de ontwikkelde landen, raden de auteurs aan om alle risicopersonen systematisch te behandelen met statines, ongeacht hun aanvankelijke cholesterolgehalte en ongeacht of ze tekens van kransslagaderlijden vertonen.

Artikel gepubliceerd door op 23/03/2004

Bronnen: The Lancet, 363 : 757-767, 6 maart 2004.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten