• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Spraakstoornissen: de alarmsignalen

Spraakstoornissen: de alarmsignalenLeren spreken gebeurt stapsgewijs. Het hangt af van de lichamelijke ontwikkeling van het kind (gehoor, spraakorganen, centraal zenuwstelsel) en van omgevingsfactoren (affectie, sociaal-culturele en familiale omgeving). Veel spraakstoornissen zijn goed te behandelen als ze vroegtijdig worden opgespoord. Het is dus heel belangrijk dat u de alarmsignalen herkent. We zetten ze even op een rijtje.

 • Een baby communiceert al vanaf zijn eerste levensdagen met zijn omgeving via zijn ogen. Hij kijkt vooral naar de mond en de ogen van degene die hem toespreekt. Hij reageert op de geluidsprikkels, de stemintonatie, de melodie en de snelheid van wat er wordt gezegd.
 • Een baby imiteert zijn ouder voortdurend. Met 3-4 maanden ontwikkelt hij zo zijn eerste vormen van dialoog. Hij kijkt indringend, maakt zijn eerste geluidjes en lacht.
 • Leren spreken hangt af van de ontwikkeling van de spraakorganen, de coördinatie van de gezichtsspieren en de mondspieren, de ademhaling, en de samenwerking tussen waarnemen en bewegen. Het eerste gebrabbel en de eerste ritmische bewegingen van een baby (met de handen op tafel slaan) treden dan ook niet toevallig gelijktijdig op.
 • Tussen zijn derde en achtste maand brabbelt een baby alleen maar. Als hij tien maanden is, begint hij zijn eerste lettergrepen te vormen.
 • Rond zijn eerste verjaardag zet een baby - ook nu weer gelijktijdig - zijn eerste passen en zegt hij zijn eerste woordjes, meestal eerst 'papa' en 'mama', daarna ook andere woorden. Met 13 maanden kent hij een tiental woorden, met 20 maanden een vijftigtal. Daarna gaat het razendsnel en komen er elke dag vier tot tien nieuwe woorden bij. Hij begint nu ook zinnen te bouwen.
 • Over het algemeen is een baby rond zijn 18de maand in staat om voorwerpen te benoemen. Het is een cruciale stap in zijn ontwikkeling, het begin van het symbolische denken: een voorwerp kan worden voorgesteld door een afbeelding.

Wanneer moet u zich zorgen maken?

Uw baby weigert contact.Hij is onverschillig en lacht zelden.Hij is erg passief of net veel te actief en maakt stereotype bewegingen als hij kwaad wordt.Hij brabbelt weinig en is te laat met zijn eerste woordjes.Hij blijft steken in zijn eigen jargon of vergeet woordjes die hij al kende.Hij reageert niet op lawaai (gehoorstoornis of probleem met het verwerken van auditieve informatie).Hij vertoont echolalie (letterlijk herhalen van de woorden van iemand anders).Hij herkent voorwerpen maar heel beperkt.Hij speelt weinigOm goede resultaten te halen moet een spraakstoornis zo vroeg mogelijk worden behandeld, liefst voor de leeftijd van 4-5 jaar. Dan zijn de belangrijkste fazen van de taalontwikkeling immers achter de rug. De sociale integratie van het kind en zijn cognitieve ontwikkeling hangen in belangrijke mate af van zijn taalbeheersing.

Artikel gepubliceerd door op 18/10/2005

Bronnen: 10de Symposium over de vroege kinderjaren, september 2005.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten