• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  1 mening
 • Commentaren (0)

Sport: Waar heb je pijn?

Sport: Waar heb je pijn?

Sportbeoefening leidt op elk niveau vaak tot pijn. Het is belangrijk de verschillende soorten pijn te kunnen onderscheiden en de plaatsen waar het pijn doet precies te kunnen aanduiden. Een overzicht…

In de sportgeneeskunde is pijn bijna altijd het gevolg van een vorm van overbelasting, waardoor de weefsels uitgerekt worden en uiteindelijk scheuren. Toch moet een onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds letsels die het gevolg zijn van een eenmalige, uiterst hevige schok en anderzijds, letsels die het resultaat zijn van een groot aantal lichte spanningen en schokken. In de eerste categorie horen verstuikingen, spierverrekkingen, breuken, enz. In de tweede groep onderscheiden we vooral gewrichtsslijtage, stressfracturen, pees- en beenvliesontstekingen, waarvan de genezing vaak problematischer is. Alles is ook afhankelijk van de activiteit: sporten waarbij dezelfde beweging eindeloos wordt herhaald, veroorzaken meer trauma's dan andere sporten waarbij de belasting meer verspreid is.

 

Unilaterale of bilaterale pijn?

Wanneer de pijn beperkt blijft tot één zijde van het lichaam, is dat vaak het teken dat het letsel te maken heeft met een specifieke beweging: de tenniselleboog, die vaak voorkomt bij beoefenaars van racketsporten, is daar een goed voorbeeld van.

Bij bilaterale pijn, zal men eerder denken aan een probleem van overbelasting. Spierpijn is typisch voor deze bilateraliteit. Spierpijn is een symptoom van de afbraak van een abnormaal hoog aantal spiervezels. Heel wat sportbeoefenaars beschouwen spierpijn als een bewijs dat ze goed 'gewerkt' hebben. Eigenlijk is die pijn alleen maar het bewijs dat de persoon in kwestie zijn inspanning slecht gedoseerd heeft en dat hij voor de recuperatie bijkomende rustdagen zal nodig hebben. Laten we tot slot nog vermelden dat voor verschillende pathologieën (het compartimentsyndroom, beenvliesontsteking, enz.), het probleem zich eerst aan één kant voordoet en zich daarna verbreidt naar de andere kant. In dit geval ligt de oorzaak misschien bij een technische fout, bij een verkeerde materiaalkeuze (vaak spelen de schoenen hierbij een rol) of bij een gebrek aan lenigheid. Wat het probleem ook is, het moet zo snel mogelijk opgelost worden.

 

Pulserende of continue pijn?

Pulserende (kloppende) pijn wordt vaak veroorzaakt door een infectie (een tandabces bijvoorbeeld). Pijn door een mechanische oorzaak (door sommige bewegingen) kan dan weer zowel tijdens de beweging als in rust optreden. Dit onderscheid kan de ernst van het letsel weergeven. Laten we het voorbeeld nemen van een peesontsteking of tendinitis: aanvankelijk is dit alleen pijnlijk wanneer men beweegt. Daarna blijft de pijn zelfs aanhouden wanneer men niet in beweging is.

 

Artikel gepubliceerd door op 11/04/2011

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten