• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Spontane vermindering van meerlingzwangerschappen

Spontane vermindering van meerlingzwangerschappenSpontane miskramen zijn een natuurlijk fenomeen dat vrij frequent voorkomt tijdens het eerste zwangerschapstrimester. Het risico is nog groter bij een meerlingzwangerschap: sommige embryo's kunnen zich immers ontwikkelen ten koste van andere die dan worden afgestoten. Dat fenomeen blijkt zich voor te doen bij meer dan 50% van de vrouwen die meer dan 3 kinderen verwachten.

Een spontaan miskraam komt vaak voor tijdens het eerste zwangerschapstrimester en wordt zeer vaak niet opgemerkt. Aangenomen wordt dat bijna de helft van de bevruchte eitjes het niet haalt, meestal nog voordat de regels achterwege blijven. Die eitjes zouden niet levensvatbaar zijn geweest of zouden misvormde kinderen hebben voortgebracht. Het is dus een natuurlijke selectie die doorgaans weinig risico inhoudt voor de moeder (infectie of bloeding). In geval van een meerlingzwangerschap kan er concurrentie optreden tussen de embryo's die in dezelfde baarmoeder zijn ingeplant: sommige embryo's zullen zich ontwikkelen ten koste van andere die uit de baarmoeder zullen worden afgestoten. Dat fenomeen zou zich vóór de 12de zwangerschapsweek voordoen bij meer dan 50% van de vrouwen die zwanger zijn van 3 of meer kinderen.

Natuurlijk verschijnsel

Op grond van echografische gegevens en de waarnemingen bij de bevalling bij bijna 7.000 vrouwen werd de frequentie van spontane afstoting van embryo's tijdens meerlingzwangerschappen gemeten. Hoe meer embryo's zich in de baarmoeder bevinden, hoe frequenter het fenomeen:- 36% bij tweelingzwangerschappen- 53% bij drielingzwangerschappen- 65% bij vierlingzwangerschappenDe frequentie van afstoting van embryo's blijkt minder hoog te zijn als de vrouw zwanger werd na een spontane eisprong dan als de eisprong werd uitgelokt door een behandeling. De wetenschappers hebben ook vastgesteld dat de zwangerschap voor de resterende embryo's minder lang duurde naarmate het aanvankelijke aantal embryo's in de baarmoeder hoger was. Daardoor was ook het geboortegewicht lager. Omgekeerd had het aantal baby's bij de bevalling geen invloed op de duur van de zwangerschap noch op het geboortegewicht van de kinderen.Met andere woorden, als een afstotingsverschijnsel optreedt, zullen de overlevende baby's vroeger worden geboren en minder wegen bij de geboorte.Als dat fenomeen tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap wordt vastgesteld door middel van echografie, kunnen maatregelen worden genomen (beperking van de activiteit van de moeder) om de duur van de zwangerschap zolang mogelijk te rekken en om de baby's, die dus een lager geboortegewicht zullen hebben, sneller te behandelen.

Artikel gepubliceerd door op 16/02/2002

Bronnen: Dickey, Am. J. Obstet. Gynecol. 2002; 186: 77-83.

Vindt u het artikel interessant?