• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Speelpleinen: beperkt gevaar en onbeperkt verkennen

Speelpleinen: beperkt gevaar en onbeperkt verkennen

Nulrisico bestaat niet. Maar de opgelegde veiligheidsnormen in de erkende speelpleinen bieden onze kinderen een omgeving waar ze aan heel weinig risico’s blootstaan. Ze kunnen zich dus onbekommerd amuseren en al spelend hun vaardigheden ontwikkelen.

Zijn speelpleinen gevaarlijk?

De gevaren van speelpleinen kunnen komen van de toestellen, van het gebruik ervan, maar ook van de omgeving van het speelterrein zelf (parasieten in het zand of het bos). Voor de veiligheid en de hygiëne van de toestellen is de uitbater verantwoordelijk, voor het gebruik ervan zijn de begeleiders verantwoordelijk. De normen die vandaag aan de uitbaters worden opgelegd, garanderen dat de kinderen veilig kunnen spelen, dat de grond de schok van een valpartij dempt, dat ladders en spijlen veilige afmetingen hebben en dat de gebruiksregels helder en duidelijk worden uitgelegd: leeftijdsgrens, de te houden afstand, enz. Maar die regels moeten dan wel nog worden toegepast! En hier komen de ouders in het spel.

Hoe ongelukken op speelpleinen vermijden?

Ongelukken op speelpleinen zijn zeldzaam. De meest voorkomende zijn valpartijen (71% van het aantal ongelukken). Omdat de ondergrond de schokken opvangt, zijn ze meestal niet ernstig. Toch blijft het nuttig om kinderen erop attent te maken dat ze voorzichtig moeten zijn en dat ze zich aan de spelregels moeten houden. Om te voorkomen dat die valpartijen toch slechter aflopen, doet u uw kind beter geen kleren met koordjes of te ruime kleren aan. Kinderen kunnen er ergens mee aan blijven haperen als ze vallen.

Nummer twee in de rij van meest voorkomende ongelukken zijn botsingen (21%). Daarom deze nuttige en preventieve tip voor uw kind: hou je aan de veiligheidsafstanden en kijk voor je als je loopt.

Verstuikte vingers, snijwonden en kleine schaafwonden zijn samen goed voor slechts 8 % van de ongelukken op speelpleinen.

Artikel gepubliceerd door op 22/07/2015

Bronnen: Dr Michel Dechamps – Conseiller Pédiatre ONE. Office de la Naissance et de l’Enfance. Asbl Educasanté. http://www.obesite-sante.com/prevention/chez_l_enfant/sedentarite.shtml

Vindt u het artikel interessant?