• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  1 mening
 • Getuigenissen (0)

Slecht horen zorgt voor veroudering van de hersenen

Slecht horen zorgt voor veroudering van de hersenen

Waarom is het zo belangrijk om gehoorproblemen te behandelen?

Omdat bij mensen die slecht horen, de hersenen zich uiteindelijk anders gaan organiseren, wat dan weer kan bijdragen tot een snellere veroudering van de hersenen.

Door tijdig een beroep te doen op een gehoorapparaat, is het mogelijk opnieuw deze geluiden uit onze omgeving opnieuw waar te nemen en een einde te maken aan de veranderingen in de hersenen.

Gehoorverlies: een echte handicap

Minderwaardigheidscomplexen, vermoeidheid, in zichzelf gekeerd zijn, eenzaamheid zijn allemaal factoren die bij een slechthorende tot depressies leiden.

Wanneer men last begint te krijgen van gehoorproblemen, wordt het hele leven ingrijpend gewijzigd:

 • Er ontstaan communicatieproblemen

 • De familiale sfeer wordt gespannen

 • Vrienden worden het moe en blijven uiteindelijk weg

 • Contacten met collega's worden steeds schaarser

 • Soms moet men zelfs van werk veranderen

 • Het culturele en sociale leven verschralen.

Om aan deze wijzigingen het hoofd te bieden, begint de slechthorende zijn manier van leven geleidelijk, maar wel grondig te veranderen. De psychologische gevolgen zijn zodanig dat een depressie vrij vaak voorkomt.

Als er niets wordt ondernomen, niet wordt behandeld en geen gebruik wordt maakt van een gehoorapparaat, kunnen andere, minder duidelijke en minder bekende problemen de kop opsteken.

Reactie op gehoorverlies: de hersenen passen zich aan en reorganiseren zich

Het is belangrijk om te weten dat het gehoor een belangrijke rol bij de stimulering van de hersenen speelt.
Wanneer we minder goed horen, krijgen de hersenen minder informatie te behandelen. Geleidelijk passen de hersenen zich aan aan deze verminderde activiteit.

Dit heeft gevolgen:

 • De hersenen verouderen sneller omdat ze minder geactiveerd worden.

 • De hersenen reorganiseren zich, wat bijdraagt tot de vervorming van de geluidswereld.
  Deze vervorming maakt het nog moeilijker om de geluiden te identificeren.

 • We verliezen de gewoonte om klanken te herkennen.

Omwille van deze redenen is het belangrijk om niet te lang te wachten alvorens een beroep te doen op een gehoorapparaat. Want hoe meer de hersenen verouderen en hoe meer ze zich reorganiseren, des te moeilijker is het om zich aan te passen en om de geluiden te herkennen.


Bijgewerkt door Isabelle Eustache, gezondheidsjournaliste op 27/04/2014
Origineel artikel geschreven door op 28/07/2009

Bronnen: Dr. Patrick Aïdan, "A bon entendeur, le guide de l'audition, savoir traiter la surdité" (Voor de goede verstaander: de gehoorgids, doofheid kunnen behandelen), uitg. Jacob-Duvernet.

Dit artikel maakt deel uit van het dossier Gehoor: onze leeftijd, onze oren en wij

Vindt u het artikel interessant?