• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Self defense of zelfverdediging, een complete sport die niet enkel fysiek is!

Self defense of zelfverdediging, een complete sport die niet enkel fysiek is! Het nuttige aan het aangename paren, maar ook aan het fysiek en psychologisch welzijn: dat kan door een sport te beoefenen die zeer compleet is, maar ook al te vaak miskend: self defense of zelfverdediging! Deze sport is geschikt voor mensen van 7 tot 77 jaar. Begin er maar aan, u zult er geen spijt van hebben!

Zelfverdediging: een verbale en non-verbale fysieke activiteit


Ontstaan uit verdedigingstechnieken van verschillende vechtsporten, is self defense of zelfverdediging een fysieke activiteit die u de nodige vastberadenheid en het zelfvertrouwen wil geven teneinde een fysieke confrontatie te vermijden. Christophe Godfriaux, een professionele trainer in zelfverdediging, geeft een woordje uitleg: "Soms wordt men geconfronteerd met fysieke agressie, maar in andere gevallen kan het ook om verbale agressie gaan, op het werk bijvoorbeeld. Als we de mensen bij manier van spreken een 'gereedschapskist' kunnen bezorgen, met andere woorden een aantal technische vaardigheden, krijgen ze meer zelfvertrouwen. Bovendien kunnen ze meer vastberadenheid aan de dag leggen en hun niet-verbale houding veranderen. Hun reactie ten opzichte van de agressor zal bijgevolg doeltreffender zijn en zal meestal de feitelijke agressie kunnen voorkomen. Het is altijd mijn bedoeling te vermijden dat het tot een fysieke confrontatie komt. Dat gebeurt door de noodzakelijke fysieke capaciteiten van mijn leerling te ontwikkelen zodat hij de agressor beter het hoofd kan bieden."

Zelfverdediging: de onontbeerlijke technische vaardigheden!


Men verlaat een stage self defense met een bagage aan vaardigheden die ervoor moeten zorgen dat de agressor geneutraliseerd wordt!
"Vóór de feitelijke fysieke agressie, vertelt Christophe Godfriaux, zijn er verschillende stappen die elkaar, naargelang de situatie, al dan niet snel opvolgen: een snelle evaluatie van de persoon die voor ons staat, provocatie... Ik leer mijn leerlingen de juiste houding aan te nemen, een houding die er zeer zelfverzekerd uitziet, maar niet provocerend is, zodat de situatie niet escaleert. De technieken van fysieke verdediging die ik in deze context aanleer, zijn voornamelijk technieken waarbij niet geslagen wordt. Ik denk daarbij aan het gebruik van pijnlijke drukpunten om de tegenstander op de grond te krijgen of uit evenwicht te brengen, een techniek die niet rechtstreeks een beroep doet op fysieke kracht. In dit geval wordt ook gerekend op het verrassingseffect. Met het volledige pakket, moet men erin slagen de agressor terug te dringen, ook al ziet deze er sterker uit. Om de spanning wat te verlagen, voorzie ik in mijn programma ook NLP-technieken (neurolinguïstisch programmeren) en ik besteed ook aandacht aan de aspecten van de relationele communicatie."

Artikel gepubliceerd door op 01/02/2010

Bronnen: http://grandiraujourdhui.blogspot.com

Vindt u het artikel interessant?