• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  10 mening
 • Getuigenissen (0)

Schildklierkanker: wie loopt er risico?

Schildklierkanker: wie loopt er risico?

Schildklierkanker komt weinig voor en wordt dankzij de vooruitgang in de medische beeldvorming almaar vroeger opgespoord.

De behandeling kan dus vroeg worden opgestart, waardoor de genezingskansen groter zijn. De prognoses voor deze kanker zijn uiteindelijk goed.

Maar welke mensen lopen het meest risico om schildklierkanker te krijgen?

We zetten de risicofactoren voor deze kanker op een rijtje.

Blootstelling aan straling: de belangrijkste risicofactor voor schildklierkanker

Blootstelling aan ioniserende straling in de kindertijd is de belangrijkste bekende risicofactor.
Dat is het geval met de radioactieve neerslag bij nucleaire rampen (Hiroshima, Nagasaki, Tsjernobyl).
Er bestaan wel preventieprogramma’s die bestemd zijn voor mensen die in de buurt van een kerncentrale wonen. Bij ongevallen wordt aangeraden om kaliumjodide te nemen, een geneesmiddel dat verhindert dat radioactief  materiaal zich gaat binden aan de schildklier.

Radiotherapie voor de behandeling van een andere kanker
Radiotherapie van het hoofd, de nek of het bovenste gedeelte van de borstkas is een andere factor van blootstelling aan straling (het risico is wel heel klein en bij de huidige technieken van radiotherapie is de bestraling van de schildklier erg beperkt).
Dit risico op blootstelling aan ioniserende stralen geldt vooral voor kleine kinderen, maar schildklierkanker treedt pas jaren na de blootstelling op – ten vroegste na 2 jaar, maar het kan ook pas na 20 jaar zijn. Daarna neemt het risico af, al blijft het ook later nog aanwezig.

Ook blootstelling op de werkvloer kan schildklierkanker veroorzaken

Sommige beroepen vergroten de risico’s op schildklierkanker:
leerkrachten, schrijnwerkers, houthakkers, politieagenten, penitentiaire ambtenaren, mensen die in de papierindustrie werken, landbouwmachines bedienen, bureauproducten produceren, enz.
Deze risico’s kunnen te wijten zijn aan herhaaldelijke blootstelling aan ioniserende straling.

Ook andere beroepen - zoals beroepen die mensen blootstellen aan hormoonverstoorders en milieuvervuilende stoffen - kunnen het risico op schildklierkanker vergroten: houtbewerkers en tuinders door respectievelijke blootstelling aan oplosmiddelen en pesticiden, enz.

Artikel gepubliceerd door op 04/02/2014

Bronnen: Institut national du cancer, http://www.e-cancer.fr
Mayo Foundation for Medical Education and Research (Ed). Diseases & Conditions - Thyroid cancer, MayoClinic.com.
Dr Valérie Foussier, «La thyroïde nous en fait voir de toutes les couleurs », Uitg. J. Lyon.  

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten