Schildklier: onderzoek, symptomen en dergelijke

Schildklier: onderzoek, symptomen en dergelijke

Wat zijn de symptomen van een schildklieraandoening?

Dr. Brigitte Delemer: Vermoeidheid, neerslachtigheid, nervositeit of hyperactiviteit, sterke gewichtsschommelingen, seksuele stoornissen enz. zijn klachten die vaak terecht of ten onrechte toegeschreven worden aan de schildklier. Het gaat hier namelijk om een reeks niet-specifieke tekens die de arts moeten doen speuren naar een mogelijke schildklierstoornis. De twee belangrijkste symptomen van hyperthyreoïdie zijn hartkloppingen en tachycardie enerzijds en gewichtsverlies anderzijds, terwijl de patiënt normaal blijft eten. Ze gaan gepaard met sterke nervositeit, sterke stemmingsschommelingen en voortdurende overmatige opwinding (hyperexcitatie). In dat geval wordt er gezocht naar een eventuele schildklierfunctiestoornis. Nervositeit is echter geen zeer specifiek symptoom. Vandaar dat ze altijd moet worden gelinkt met een versnelde hartslag of met gewichtsverlies, twee symptomen die soms maar zeer matig zijn. Er worden dan ook soms metingen verricht om de schildklierhypothese te toetsen. De symptomen van hypothyreoïdie zijn veeleer vermoeidheid en lichte gewichtstoename. Het organisme draait immers op een lager toerental. Bij sommige patiënten nemen de symptomen zozeer toe dat ze geen normaal leven meer kunnen leiden. Ze zijn extreem vermoeid, hebben geen energie, krijgen last van spierkrampen, rillingen en constipatie, voelen zich opgezwollen en hebben een vertraagde hartslag. Ook hun reacties zijn vertraagd. Bij dergelijke aspecifieke symptomen wordt uiteraard het TSH-gehalte bepaald om een eventuele hypothyreoïdie op te sporen.

Bijgewerkt door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 04/07/2011
Origineel artikel geschreven door op 19/07/2005

Bronnen: * Dr. Brigitte Delemer is endocrinologe, arts en hoogleraar endocrinologie aan het universitair ziekenhuiscentrum van Reims.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten

Bekijk ook