• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Scheikundige vervuiling: 3 miljoen doden per jaar!

Scheikundige vervuiling: 3 miljoen doden per jaar!Volgens het laatste rapport van het Fonds van de Verenigde Naties voor de Populatie (UNFPA) maakt luchtvervuiling jaarlijks wereldwijd 3 miljoen slachtoffers. De synthetische scheikundige producten worden verantwoordelijk geacht voor stoornissen van het voortplantingsapparaat en de vruchtbaarheid.

Luchtvervuiling is een ernstige bedreiging van de gezondheid van de wereldbevolking. Jaarlijks telt men 2,7 tot 3 miljoen doden, van wie 90% in de ontwikkelingslanden. De gevaarlijkste stoffen zijn zwaveldioxide (dat ontstaat bij verbranding van petroleum en kolen met een hoog zwavelgehalte), partikels die vrijkomen uit huishoudelijk vuur, industriële warmtecentrales en dieselmotoren, koolmonoxide en stikstofdioxide (uitlaatgassen), ozon en lood.

De lucht is vervuild, zowel binnenshuis...

In de woningen in ontwikkelingslanden is de lucht binnenshuis niet beter dan buiten. Het roet dat afkomstig is van de verbranding van hout, dierlijke uitwerpselen, resten van de oogst, de kolen die worden gebruikt om het voedsel te bakken en de verwarming zijn zeer schadelijk voor ongeveer 2,5 miljard mensen, vooral vrouwen en meisjes.

... als buitenshuis

Sinds het begin van de jaren 1900 heeft de industrie bijna 100.000 scheikundige stoffen in het milieu gebracht. Sommige zijn verboden omdat ze zo giftig zijn, maar van de meeste stoffen zijn de effecten op de gezondheid nog niet onderzocht. Maar ondertussen hebben ze zich toch al sterk verspreid in de lucht, het water, de grond, het voedsel en het menselijk lichaam.

Artikel gepubliceerd door op 26/11/2001

Bronnen: Rapport van het UNFPA, de toestand van de wereldbevolking 2001 www.unfpa.org/swp:swpmain.htm

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten