Ruptuur van een aneurysma: ''herstellen

Ruptuur van een aneurysma: ''herstellenEr is weer hoop voor patiënten die het slachtoffer zijn van een cerebrovasculair accident: het is nu mogelijk bloedvaten te 'herstellen' zonder zware operatie. Met die nieuwe techniek kan inderdaad een hersenslagader worden behandeld zonder dat daarvoor het schedeldak moet worden geopend.

Definitie

Een hersenaneurysma is een abnormale uitzetting van de wand van een slagader, vaak ter hoogte van de vertakkingen van de grote bloedvaten en de schedelbasis. Onder invloed van de bloeddruk wordt de wand stilaan dunner, de slagader zet uit en vormt een zakje waarin het bloed zich ophoopt. De grootte van het aneurysma varieert. Sommige zijn maar enkele mm groot, andere hebben een diameter van meer dan 2,5 cm. Ongeveer 5% van de bevolking zou een hersenaneurysma hebben, maar de incidentie van ruptuur van het aneurysma, de zwaarste verwikkeling ervan, bedraagt ongeveer 10 per 100.000 inwoners per jaar, dus ongeveer 1.000 per jaar in België. Een hersenaneurysma is goed voor ongeveer 10% van de gevallen van beroerte of cerebrovasculair accident.

Oorzaken

Een aneurysma vormt zich vaak door een aangeboren zwakte van de slagaderwand, maar sommige aneurysmata ontstaan op latere leeftijd en zijn dus verworven. Het aneurysma kan ook het gevolg zijn van een andere aandoening zoals atherosclerose en hypertensie of kan het gevolg zijn van een schedeltrauma. De frequentie van hersenaneurysmata is hoger dan bij patiënten met erfelijke polykystische nieren, het syndroom van Ehlers-Danlos, het syndroom van Marfan, fibromusculaire dysplasie (drie zeldzame ziekten). Hoewel men niet denkt dat aneurysmata erfelijk zijn, laten sommige studies toch uitschijnen dat 7 tot 20% van de patiënten die een ruptuur van een hersenaneurysma hebben vertoond, een eerste- of tweedegraadsverwant met een hersenaneurysma heeft. De aneurysmata komen vaker voor tussen de leeftijd van 35 en 60 jaar en komen frequenter voor bij vrouwen dan bij mannen (3 vrouwen voor 2 mannen). Aneurysmata worden zelden gezien bij kinderen en adolescenten.

Artikel gepubliceerd door op 24/10/2001

Bronnen: Le Parisien, maandag 8 oktober 2001

Dit artikel maakt deel uit van het dossier Aneurysma en breken van aneurysma

Vindt u het artikel interessant?