• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Ruim je kamer op!

Ruim je kamer op! Bij het begin van het nieuwe schooljaar worden in het gezin vaak goede voornemens gemaakt. En als er één conflictterrein is tussen ouders en kinderen, is het wel de kamer. Welke ouder heeft zijn kind nog niet bevolen om zijn kamer op te ruimen! Hoe kunt u conflicten hierover beperken of vermijden? De oplossing hangt af van de leeftijd, en het is aan elke ouder om de formule te vinden die het meest geschikt is voor zijn kind en het best beantwoordt aan zijn eisenniveau.

Allereerst dit: maak u vooral geen zorgen. Het is normaal dat uw kind niet altijd spontaan zijn kamer opruimt, zelfs niet als tiener. Toch moet u uw taalgebruik en uw eisenpatroon aanpassen aan de leeftijd van uw kind. Zo is de term "opruimen" te abstract voor een kind van vier: het begrijpt niet wat dit precies betekent. En zelfs als uw kind al in de adolescentie zit, moet u soms vooraf duidelijk maken wat u precies verstaat onder "opruimen", want tieners en volwassenen geven daar niet altijd dezelfde betekenis aan…

Het is nutteloos om een kind onder de drie jaar te vragen om zijn kamer op te ruimen!

Kinderen laten al heel vroeg hun spelletjes en knuffels overal rondslingeren, waardoor het huis algauw één grote rommelkamer wordt. Sommigen vinden dat prettig, omdat er leven in de brouwerij komt, anderen ergeren er zich dood aan. Toch is het volkomen zinloos om een kind onder de drie jaar te vragen om zijn kamer op te ruimen. Het heeft er immers geen benul van wat dit precies betekent. Aan u om op handen en voeten te kruipen en uw kind langzaam de basisprincipes bij te brengen van sorteren en orde scheppen. Wees geduldig: het zal niet blijven duren!

Tussen drie en vijf jaar weet een kind nog altijd niet wat 'opruimen' precies inhoudt...

Ook hier moet u zelf het voorbeeld geven, want uw kind leert via imitatie. Ideaal is om er een spel van te maken, ook al hebben ouders met jonge kinderen daarvoor vaak geen tijd. Deze leeftijd is ook de periode van de geruststellende rituelen. Dus waarom zou u van het opruimen van de kamer geen avondritueel maken?

Artikel gepubliceerd door op 09/09/2003

Vindt u het artikel interessant?